Facken vill höja garantilönen med 3,86 kronor i timmen, vilket motsvarar 2,8 procent. I dag ligger den på 110,50 kronor i timmen för ”kvalificerade arbetare” och 104,50 kronor i timmen för övriga. Dessutom vill facket att man ska få betalt mellan uppdrag.

– Har du ett uppdrag på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen ska du ha rätt till garantilön emellan jobben, säger Kent Ackholt, ombudsman på LO och ansvarig för avtalsförhandlingarna.

Facken vill också minska tjänstgöringsområdet från 75 kilometer till 50 kilometer. Det är det avstånd från bemanningsföretagets kontor där du ska kunna ta uppdrag.

– I dag kan du få en resa på 15 mil om du har två uppdrag under dagen som ligger i varsin ytterkant av området. Det blir väldigt dyrt att jobba då, säger Kent Ackholt.

Ett annat krav är att bemanningsanställda ska vara garanterade två lediga helger i månaden under en fyraveckorsperiod. Du ska veta om i förväg att du är ledig så att du kan planera din fritid.

– Det är för att inhyrda ska få lite mer ordning och reda och förutsägbarhethet i sitt liv. Du ska inte vara utbokningsbar dessa helger utan kunna planera in en grillkväll med grannen eller spa-weekend. Som det ser ut nu är det jävligt omänskligt.

Almega Bemanningsföretagen vill inte kommentera vare sig sina egna eller fackens krav. Enligt Kent Ackholt vill arbetsgivarna ha mer deltidsarbete. I dag bygger bemanningsavtalet på att heltid är det normala. Almega bemanningsföretagen vill i stället att det måste till särskilda skäl om man ska få jobba heltid.

– Det går stick i stäv med vad vi vill. Jag kan faktiskt inte hitta ett enda krav från dem som vi på stående fot kan säga ja till. 

De 14 LO-facken förhandlar med Almega Bemanningsföretagen om ett nytt kollektivavtal för de runt 60 000 personer som jobbar som bemanningsanställda. Det nuvarande avtalet går ut 30 april.

Fakta LO:s avtalskrav i urval

  • Höj garantilönen med 3,86 kronor i timmen, vilket motsvarar 2,8 procent. I dag ligger den på 110, 50 koronor i timmen för "kvalificerade arbetare" och 104,50 kronor i timmen för övriga.
  • Garantilön mellan uppdragen. Har du ett uppdrag på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen ska du ha rätt till garantilön emellan.
  • Semesterlönegaranti. Finns i många andra kollektivavtal, bland annat inom industrin. Du är då garanterad en viss summa per dag under semestern så att du inte får för alldeles för låg semesterlön.
  • Minska tjänstgöringsområdet från 75 kilometer till 50 kilometer. 
  • Helglönen ska räknas på GFL. GFL är snittlönen på det företag du är inhyrd på. I dag räknas helglönen på garantilönen som ofta är lägre än GFL. Helglön får du om du skulle ha jobbat en dag som infaller på till exempel långfredagen, men då får vara ledig.
  • Två lediga helger i månaden. Du ska vara garanterad två lediga helger under en fyraveckorsperiod. Du ska veta om i förväg att du är ledig.
  • Arbetsmiljöarbete. Facken vill ha en gemensam grupp som ska diskutera arbetsmiljöfrågor, till exempel rehabilitering vid arbetsskador, företagshälsovård och säkerhet.