Inför Socialdemokraternas partikongress i april gör Handels sitt bästa för att påverka partiets politik. Två av fackets hjärtefrågor handlar om lagen om anställningsskydd (las).

Handels vill att las regler om turordning och uppsägningstid ska gälla vid så kallad hyvling, det vill säga när arbetsgivaren minskar arbetstid för anställda.

Detta krav förs fram i en rad motioner till S-kongressen. Partistyrelsen har svarat att frågan i första hand ska lösas genom kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. Kongressombudet Sohpia Andersson, anställd på LO och aktiv i Handels, vill att partiet verkar för lagändring.

– Avtalsvägen räcker inte. LO-kongressen i somras beslutade att man vill ändra lagstiftningen för att slippa otyget med hyvling. Det är rimligt att partiet lyssnar på det, säger hon.

Sophia Andersson tillhör den grupp av ombud som kommer att diskutera jobbpolitik på kongressen. Hon vill göra vad hon kan för att skärpa skrivningen om hyvling.

En annan fråga gäller anställningsformen allmän visstid, som Handels vill få bort ur las. Det beslutades i princip redan vid S-kongressen 2015, men nu kräver flera kongressmotioner att partiet ska jobba för att få majoritet i riksdagen så att det verkligen blir av. Det förslaget har partistyrelsen sagt ja till.

Handels vill dessutom se se en tydligare S-politik för att få bort vinster i välfärden.

Av S-kongressens 350 ombud är drygt 30 medlemmar i Handels. Ett knappt tiotal av dem möttes i mitten av mars på Handels förbundskontor.

– Vi resonerade om olika kongressfrågor som har betydelse för Handels medlemmar, säger Sophia Andersson.

Banden mellan Handels och Socialdemokraterna har historiskt varit starka. I alla Handels avdelningar finns en S-förening där fackligt aktiva är delaktiga i partipolitiken. Vid partikongressen föreslås Handels ordförande Susanna Gideonsson väljas in som suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott, VU.

– Jätteroligt! Hon kommer att bli en viktig kraft i VU, säger Sophia Andersson.

 

Fakta

 S-kongressen

  • Socialdemokraternas partikongress 2017 hålls i Göteborg 8–12 april.
  • På kongressen deltar 350 kongressombud.
  • De ska behandla 2 000 motioner.

Fakta

Bok om handelsjobb i stället för partibidrag

Sedan 2013 bidrar Handels inte längre automatiskt med pengar till Socialdemokraternas partikassa. Motsvarande summa (6 kronor per medlem och år) läggs i stället i en samhällspolitisk fond, som Handels styrelse fördelar pengar ur. Syftet ska vara att påverka samhällsutvecklingen på ett sätt som gynnar Handels medlemmar.

Fortfarande kan pengarna gå till Socialdemokraterna. Så skedde valåret 2014, när Handels förbundsstyrelse valde att stötta partiet i valrörelsen.

Under 2016 anslogs pengar från fonden till den antirasistiska stiftelsen Expo som utbildade Handels förtroendevalda och anställda om främlingsfientlighet. I år satsar Handels pengar ur fonden på en bok med texter om att arbeta i handeln och ett projekt om sociala medier.