Jag är sedan drygt 14 år engagerad i såväl Socialdemokraterna som i Handels. Vi som har en facklig bakgrund har ett särskilt ansvar på kongressen. Vi måste kämpa för att det fackliga perspektivet genomsyrar de politiska riktlinjerna!

Det är verkligen en ny tid vi lever i. En tid där anställningstryggheten undergrävs på ett sätt som vi inte sett tidigare. Det kräver att S står upp för anställdas trygghet mycket tydligare. Min förhoppning är att de texter det beslutas om på kongressen blir tydligare än vad som föreslås – tydliga bortom traditionella urvattnade kongresskompromisser.

Då måste vi våga se texterna som ställningstaganden för Socialdemokraterna och inte något som går direkt in i statsrådsberedningen. Jag är övertygad om att vi alla förstår att det krävs majoritet i riksdagen för att det ska bli verklighet.

Mina tre viktigaste frågor att driva på kongressen är:

  • Las måste skärpas så att ”hyvling” inte är möjligt! Det ska inte vara möjligt att komma till jobbet och upptäcka att den heltid man tidigare hade plötsligt är omvandlad till deltid. Det är inte den svenska modellen!
  • Allmän visstidsanställning, AVA, är en anställningsform som ska bort. Punkt! Socialdemokraterna får inte darra på manschetten och komma med ännu en vag kompromiss. AVA är ett borgerligt påfund som sätter arbetare i en osäker situation och låter arbetsgivare komma undan sitt ansvar.
  • Föräldraförsäkringen ska individualiseras!

Det står visserligen i förslaget till politiska riktlinjer, men bara någon mening därefter ursäktar man det med att ”ja först ska den delas i tre”. Här måste mitt kära parti våga ta ställning tydligt. Att individualisera föräldraförsäkringen är ett av de viktigaste stegen vi kan ta mot ett jämställt samhälle och ta bort löneskillnader baserade på kön.

Det här är mina tre viktigaste frågor inför S-kongressen. Trygghet i en ny tid kräver mod och tydlighet. Men jag tror och hoppas på att jag och andra fackliga kamrater som är kongressombud kan bidra till det. Sverige behöver en arbetarrörelse som är tydlig när det gäller anställningstrygghet och jämställdhet!