Handels förbundsstyrelse har gett 700 000 kronor till Leopard förlag för att producera och lansera en bok med texter om att arbeta i handeln. Boken ska ges ut i september. Bland skribenterna finns Erika Petersson som skriver läsarkrönikor i Handelsnytt och står bakom twitterkontot Drottningen i kassan.

– Vi tycker det finns väldigt få beskrivningar av handelns yrken. Det vill vi ändra på genom den här boken, säger Handels andre vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman.

Samtidigt har Handels styrelse gett 200 000 kronor till ett projekt som ska producera sketcher om främlingsfientlighet. Det är en webb-tv-produktion som heter ”PK-kanalen” och görs med stöd av flera fackförbund.

– PK betyder ”Patriotiska kanalen” men kan ju också tolkas som ”politiskt korrekt”, förklarar Elisabeth Brandt Ygeman.

Mikael Tornving och andra komiker medverkar i sketcherna som driver med svenskhet. Tanken är att de ska spridas viralt via sociala medier med början i augusti-september.

Pengarna till satsningarna kommer från Handels samhällspolitiska fond. Den bildades 2013 när Handels slutade att automatiskt bidra med pengar till Socialdemokraternas partikassa.

Motsvarande summa (6 kronor per medlem och år) läggs i stället i den samhällspolitiska fonden, som Handels styrelse fördelar pengar ur till utomstående aktörer. Syftet är att påverka samhällsutvecklingen på ett sätt som gynnar Handels medlemmar.

Under 2016 användes pengar ur fonden till utbildning om främlingsfientlighet för Handels förtroendevalda i regi av stiftelsen Expo.