Under parollen #Slutahyvla vill Handels, Hotell- och restaurangfacket och GS-facket sätta ljuset på hyvlingsfrågan.

Budskapet sprids via en hemsida och sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

– Vi vill öka kunskapen och ge människor möjligheter att själva dela med sig av sina erfarenheter och uttrycka känslor, förklarar David Eklind Kloo, politisk samordnare på Handels.

Kampanjen drivs av de tre fackförbunden med hjälp av kommunikationsbyrån Arena Opinion. Den lanserades i fredags och redan finns flera hundra inlägg på sociala medier av personer som tar ställning mot att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid utan hänsyn till turordningsregler och uppsägningstid.

– Gensvaret har varit bra. Det är tydligt att många redan har uppmärksammat vårt budskap, säger David Eklind Kloo.

Tidpunkten för kampanjen är vald med omsorg. I avtalsförhandlingarna med Svensk Handel, som denna vecka är i sitt slutskede, kräver Handels regler som minskar arbetsgivares rätt att hyvla.  Men facket vill också påverka politiska partier att ändra lagstiftningen. Frågan är bland annat het inför Socialdemokraternas partikongress i april.

– Vi vill att frågan regleras i både kollektivavtal och lagstiftning, säger David Eklind Kloo.

Fakta

Hyvling

Hyvling av arbetstid innebär att arbetsgivaren minskar antalet timmar på kontraktet för anställda. ”Hyvlingsdomen” i Arbetsdomstolen i november visade att arbetsgivaren (i detta fall Coop Forum i Örebro) har rätt att hyvla arbetstid utan att ta hänsyn till las regler om turordning och uppsägningstid.

Hyvling upplevs som ett problem av flera fackförbund inom LO, bland annat de tre förbund som står bakom kampanjen #slutahyvla. Utsatta yrkesgrupper är bland annat butiksantällda i Handels, hotell- och restaurangpersonal i HRF och tidningstryckare i GS.