De avtal som fack och arbetsgivare i industrin på fredagen enades om är värda 6,5 procent på tre år. Lönerna ökar 2,0 procent varje år och dessutom ökar avsättningarna till delpension.

Avtalet innehåller en låglönesatsning som gynnar anställda med heltidslön under 24 000 kronor i månaden. Avtalsområden med många lågavlönade, som detaljhandeln, ska enligt modellen få procuentuellt något högre löneökningar utan att behöva gå med på försämrade villkor.

– Det är jätte-jättebra! Precis det vi enats om i LO-samordningen och en stor och viktig pusselbit i våra egna förhandlingar, kommenterar Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Hon menar att utformningen av låglönesatsningen mycket enkelt går att översätta till Handels avtalsområden som detaljhandel, partihandel och e-handel. Vid beräkningen tas hänsyn till hur stor andel av de anställda som har lön under 24 000 kronor.

Förhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel har pågått hela natten till fredagen.

– Själv gick jag klockan fem i morse för jag skulle upp till LO-styrelsen. Men andra fortsatte längre, berättar Susanna Gideonsson.

Förhandlingarna fortsätter i dag och, om det behövs, även under helgen. När de kan väntas bli klara vill Handels ordförande inte sia om.

– Det går inte att säga. Vi har betat av en del frågor men ändå är inget klart förrän allt är klart.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel välkomnar att det blev ett treårigt avtal men betonar samtidigt att löneökningstakten kommer att slå hårt mot många handlare.

– Med tanke på de låga marginalerna i branschen är det många handlare som kommer att ha en utmaning i att klara märkets löneökningstakt, säger Svensk Handels vd Karin Johansson i ett pressmeddelande. 

Svensk Handels förhandlingschef Tomas Undin kommenterar saken så här:

– Det är positivt att industrins parter lyckats komma överens. Nu har vi fått ett tydligt märke att hålla oss till.