Många butiksanställda jobbade i centrala Stockholm i fredags när en 39-årig man dödade fyra personer och skadade många fler med en lastbil. Den första reaktionen vid en krissituation brukar vara att man inte tror att det är sant. Att det känns overkligt, som att man drömmer. Sedan reagerar de flesta instinktivt – att fly eller sätta sig i säkerhet. Vissa kan dock bli helt avstängda och handlingsförlamade.

Nästa reaktion brukar vara att man söker kontakt med varandra. Då kan många olika känslor komma upp. En del gråter, andra blir arga, förklarar Kerstin Bergh Johannesson, psykolog på Institutionen för neurovetenskap, katastrofpsykiatri, vid Uppsala Universitet.

– Det är bra att försöka ”återta sitt revir” och kontrollen över sin tillvaro. Det kan vara att gå tillbaka till jobbet. Hjärnan kan tolka det som att det är farligt att jobba i butik eller att gå på Drottninggatan. Men det är inte platsen som är farlig utan i det här fallet personen som gjorde attacken, säger hon.

Efter den akuta fasen kan det ibland förekomma tankar och känslor som att man inte gjorde tillräckligt, att man borde reagerat annorlunda. Man kan fortsätta vara på sin vakt, känna oro och ha svårt att sova.

– Att drömma om händelsen är vanligt men det är hälsofrämjande och läkande. Du bearbetar det som hänt. Många kan också vara mer känsliga än vanligt, ha nära till gråt, säger Kerstin Bergh Johannesson.

För de flesta går symptomen efter en kris över på någon vecka. Men för dem som varit väldigt nära, väldigt utsatta eller rädda för sitt liv kan det ta längre tid.

– Får man problem på längre sikt tycker jag att man ska kontakta sin företagshälsovård. Det finns effektiv traumafokuserad behandling så det kan gå att snabbt komma över det. Det är också viktigt att ledningen lägger extra ansvar på sina chefer att fånga upp hur de anställda mår, säger psykologen.

Fakta

Psykologens tips efter en krissituation

  • Undvik att isolera dig.
  • Sök stöd hos arbetskamrater eller närstående.
  • Gå tillbaka till dina vanliga rutiner. Jobba, gå och lägg dig i tid, ät ordentligt.
  • Fastna inte i att följa allt på nyheterna eller titta på hemska bilder om och om igen. 
  • Försök få ner stressnivån. Gör saker du mår bra av, ta en promenad, lyssna på musik eller gör yoga om du tycker om det.
  • Har du kunder som frågar om händelsen ska du inte pressa dig själv att prata om du inte vill. Försök att hitta ett vänligt sätt att säga att du inte orkar.