Upprördheten över det nya kollektivavtalet är stor i klubbstyrelsen på byggmateriellagret Ahlsell i Hallsberg med över 600 anställda lagerarbetare.

– De tog det bästa verktyget i verktygslådan för oss, säger Carolina Miliander.

Det fackliga vetot i arbetstidsfrågor har enligt henne gett klubben styrka i förhandlingar med arbetsgivaren.

– Vi har bland annat förhandlat till oss ob-ersättning mellan klockan 16 och 18. Det betyder omkring 1 300 kronor extra i månaden för de flesta anställda, säger klubbens ordförande Carolina Miliander.

När facket inte längre har makt att säga nej tror hon att arbetsgivaren kan komma att lägga arbetstidscheman som blir mycket sämre för de anställda.

Vid den avtalskonferens som anordnades inför vårens avtalsförhandlingar ville Ahlsellklubben föra fram bevarat veto som ett avtalskrav.

– Men förbundet lät oss bara föra fram nya krav. Vi känner oss väldigt lurade nu när de har sålt ut vetot, säger klubbens vice ordförande Anders Gustavsson.

Konstruktionen av det nya lager- och e-handelsavtalet ger de inte mycket för. De anser att makten kraftigt förskjutits till arbetsgivarens fördel.

– Att ”ambitionen” är att täcka bemanningsbehovet med egen heltidsanställd personal är för svagt i en förhandling, säger klubbens sekreterare Henrik Gunnarsson.

Att anställningar på allmän visstid inte ska förekomma kan vara bra, men riskerar att leda till att Ahlsell börjar anlita bemanningsföretag, tror klubbstyrelsen. Garantin om 26 lediga helger om året är en klen tröst för Ahlsells anställda som är vana att vara lediga varje helg. Arbetsgivarens rätt att lägga arbete på röda dagar tror de kommer att leda till mycket helgarbete under vår och försommar då företaget har högsäsong.

Och de är direkt negativa till övergångsreglerna som garanterar bevarad ob-ersättning i flera år för personer som varit anställda länge.

– Det är ren diskriminering! Hur tror dom att vi ska kunna värva nya medlemmar när de nya får sämre villkor än redan anställda? säger Carolina Miliander.

Klubbstyrelsen har skrivit ett öppet brev till Handels avtalssekreterare Per Bardh. Där anklagar klubben förbundets ledning för att bryta det fackliga löftet.

– Förbundet har sålt oss billigare när de gått med på ändringar som försämrar våra villkor, säger Anders Gustavsson.

Läs också: Fyra frågor till Per Bardh

Fakta

Nya avtalet för lager och e-handel

Avtalet gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020. Företag som i dag har partihandelsavtalet eller postorder- och e-handelsavtalet går över till det nya avtalet senast 1 januari 2019. Löneökningarna är desamma oavsett när byte till det nya avtalet sker.

Lönerna ökar den 1 april de tre åren med 515, 525 respektive 535 kronor per månad och heltidsanställd. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen, 20 procent fördelas i en lokal lönepott. Minimilönerna ökar med samma belopp som utgående löner.

Arbetsgivaren har rätt att förlägga arbetstid mellan 05 och 24 alla veckans dagar. Arbetstiderna ska förhandlas med facket, men kravet på överenskommelse (”det fackliga vetot”) gäller inte längre.

Arbetstiden är i snitt 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om 13 veckor. Veckoarbetstiden får variera med max fem timmar upp eller ner.

Ob-ersättning är mellan 40 och 100 procent och betalas ut enligt en tabell i det centrala avtalet. Ob-ersättningen gäller för anställda som inte omfattas av övergångsregler.

Övergångsregler Personer som varit anställda före 1 april 2017 och jobbar på en arbetsplats med lokala överenskommelser som har högre ob-ersättning än det nya avtalet säger, får behålla sina gamla villkor under en övergångsperiod. Periodens längd beror på hur länge man varit anställd. Den som varit anställd ända sedan 2009 får behålla sitt ob ända till och med 2029.

Ambitionen är att bemanningsbehovet ska täckas av i företaget heltidsanställd personal utifrån bemanningsplanen och de anställdas önskemål.

Arbetstagare får komma med önskemål om förläggningen av fem fridagar under året och förläggning av arbetstid sena kvällar och helger.

Varje arbetstagare ska vara ledig minst 26 sammanhängande lördagar och söndagar under året.

Jul-, nyår- och midsommarfton är stängda dagar. Avsteg från regeln kan göras genom lokal överenskommelse mellan facket och arbetsgivaren.

Varje år ska fack och arbetsgivare på arbetsplatsen förhandla om bemanningsplaneringen för kommande tolv månader.

Var tredje månad ska parterna följa upp vilka bemanningsbehov som fyllts med tillsvidareanställd personal, tidsbegränsade anställningar, deltidare och inhyrda.

Allmän visstid ska inte användas. Tidsbegränsade anställningar ska kräva objektiva skäl, till exempel vikariat, ombyggnation, projekt och liknande.

Ökad avsättning till avtalspension med 0,6 procent under avtalsperioden.

En central tillämpningsgrupp inrättas av Handels och Svensk Handel. Gruppen ska hjälpa fack och arbetsgivare lokalt att tillämpa avtalet.

Fakta

Fackliga vetot

Enligt partihandelsavtalet som gällt hittills ska arbetstid förläggas mellan klockan 7 och 18 på vardagar och 7 och 12 på lördagar.

Allt arbete utöver ramen kräver en överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket. Detta kallas att facket har vetorätt mot arbetstidsförändringar.

Med stöd av det fackliga vetot har en stark fackklubb kunnat kräva höga ersättningar för att jobba på kvällar och helger.