Förslaget bygger på en tidigare utredning av Skatteverket som kom hösten 2015. Enligt myndigheten kunde det då röra sig om så mycket som 600 miljoner i skatter som gömdes undan.

– Vi har sett oerhört mycket problem inom dessa branscher. Folk som springer från arbetsplatsen när vi kommer och människor som bor på jobbet. Inom skönhetsbranschen har det till och med förekommit prostitution, sade Conny Svensson, samordnare på Skatteverket, till Handelsnytt då.

Nu går alltså regeringen vidare med rekommendationen och förslaget är just nu ute på remiss. Förutom kropps- och skönhetsvård, samt partihandel med livsmedel och tobak, föreslås även företag inom fordonsservice att införa systemet.

– Det är alltid bra att oseriösa aktörer granskas. Det blir ett uppsving för hela branschen, säger Thomas Holm, ombudsman på Handels med ansvar för partihandeln.

– Sen ska man komma ihåg att det här främst handlar om mindre aktörer som saknar avtal. På de större företagen är det inte särskilt vanligt.

Bedömningen är att man från statens sida ska kunna hämta hem cirka 200 miljoner av de svarta pengarna, samt att omkring 1 300 svartarbeten förvandlas till vita genom att börja ställa krav på personalliggare.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Fakta: Personalliggare

Innebär att arbetsgivaren varje dag måste anteckna vilka som är verksamma på arbetsplatsen och när. Både anställda, samt andra personer som på något sätt deltar i verksamheten, måste bokföras i personalliggaren. Det kan till exempel röra sig om praktikanter eller provarbetare.

Personalliggare infördes inom frisör-, tvätteri- och restaurangbranschen 2007. Från och med förra året ställs även samma krav i byggbranschen. Enligt Skatteverket har systemet gett goda resultat.