I Kantar Sifos årliga anseendeindex för intresseorganisationer är Handels en av de organisationer som ökar mest i trovärdighet, från +14 till +25 på skalan. Bara Kommunal, som också ökar med 11 enheter, kan mäta sig med det resultatet.

Men trots att Kommunal går framåt, från -19 till -8, är man den enda organisation som visar på minusresultat vilket ändå leder till det överlägset sämsta resultatet i mätningen.

Bland de övriga fackliga organisationerna har Saco (+43), TCO (+39), Unionen (+38) och Elektrikerna (+35) högst förtroende.

Högst anseende av alla har Friluftsfrämjandet (+66) följt av Naturskyddsföreningen (+61).

Handels motpart, arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, ligger på +32.

 

Fakta: Sifos anseendeindex

Undersökningen är baserad på 4250 intervjuer, där 34 intresseorganisationer ingår. Enkätintervjuerna är gjorda online under perioden 16-29 mars 2017. Årets mätning är den sjätte i ordningen.