Idén bakom utmärkelsen är att uppmärksamma företag, myndigheter eller offentliga personer som påverkat LO-medlemmar på ett negativt sätt.

Kängan delades ut under distriktets årsmöte den 26 april med följande motivering:

Det Kooperativa förbundet, som är majoritetsägare i Coop, startade 1899 i syfte att skapa ekonomisk nytta för arbetarfamiljer där vinster skulle gå tillbaka till kollektivet. I dag är Coop en affärsorganisation vars lönsamhet ska effektiviseras genom att minska de anställdas tjänstgöringsgrad…”

…Coop hävdade i sitt tillvägagångssätt att minskad arbetstid för de anställda var ett erbjudande om ett annat arbete. Ett s k omplaceringserbjudande, som inte omfattas av reglerna kring uppsägning i Lagen om anställningsskydd. Tyvärr fastslog Arbetsdomstolen i den dom som utfärdades i november 2016 att inget turordningsbrott begåtts. Coop har efter domen expanderat sina hyvlingsmetoder runt om i hela landet och med detta gått i bräschen att öppna upp för andra aktörer att kringgå lagen.” 

Det är inte första gången LO-delar ut ”kängor”. Förra året tog Stuvbutiken i Karlstad hem Årets känga av LO-distriktet i Örebro och Värmland för:

det idoga arbetet med att inte bara bryta mot god ordning på arbetsmarknaden och mot kollektivavtal, utan också mot de flesta arbetsrättsliga lagar som vi känner till.

Handelsnytts granskning av Stuvbutiken i Karlstad är nominerad till pris för bästa avslöjande på Fackförbundspressens dag. Priset delas ut i Stockholm i kväll.