Under slutet på 2016 och början på 2017 har Lindex genomfört en global undersökning bland drygt 2600 anställda. Resultatet visar på goda siffror på en rad områden. Bland annat är 79 procent av de anställda positivt inställda till sitt arbete, och 81 procent är engagerade i sitt jobb. Båda siffror är en bra bit högre än Ipsos genomsnitt – det företag som genomfört studien.

Caroline Kull Magnusson arbetar på Lindex Nybro och sitter med i företagets centralfackliga grupp, CFG, tillsammans med fem andra Lindex-anställda.

– Från CFG:s sida tyckte vi att den här undersökningen var bra. Det var ett högt deltagande, och man kom till kärnan i vad som är viktigt på jobbet, säger Caroline Kull Magnusson.

Att Lindex också visar goda resultat vad gäller att nå ut med information är något hon är extra stolt över. De fackliga har arbetat tätt tillsammans med företaget för att förbättra just den punkten.

– Jag känner mig sedd och hörd på Lindex. I min roll som facklig kan jag vara med och påverka. De signalerna jag får från medlemmarna är också i stort positiva, säger Caroline Kull Magnusson.

Men visst finns det saker att jobba med. Deltidsproblematiken samt större tillgång till kompetensutveckling är några frågor som CFG-gruppen är på.

– Vi vill ha upp kontrakten i butikerna och undersökningar visar att det finns en efterfrågan på kompetensutveckling bland personalen.

Fakta: Central facklig grupp

2012 lanserade Handels centralfackliga grupper på en mängd kedjeföretag, bland annat Akademibokhandeln, Beijer, Dressman, Lagerhaus och Lidl. Året därpå följde Lindex, Rusta och Hemköp m.fl. Idén är att skapa en starkare facklig motpart på den centrala nivån i företagen.

Lindex CFG-grupp har fem representanter. Medlemmarna är indelade efter regioner som ska täcka olika delar av landet, bland annat Stockholm, Örebro, Göteborg, Helsingborg och Linköping.