– Vi kommer inte överens därför sa vi upp avtalet, säger Kent Ackholt, ombudsman på LO.

14 LO-förbund (däribland Handels) och Almega Bemanningsföretagen förhandlar nu om ett nytt kollektivavtal för cirka 60 000 bemanningsanställda. Runt 2 000 Handelsmedlemmar är bemanningsanställda.

En viktig princip i avtalet är att lönen ska vara lika för inhyrd och anställd personal. Och det är detta konflikten handlar om.  

Inhyrda får snittlönen av jämförbara grupper på arbetsplatsen. Inom industrin avstår anställd personal löneutrymme till deltidspension. Värdet av detta måste också komma de inhyrda till del, hävdar LO-förbunden. Annars halkar de inhyrda efter lönemässigt och det blir billigare att hyra in än att anställa.
– I dag avsätts runt 2,2 procent till deltidspension. På några år blir det en hel del pengar. Nu måste vi täppa till dessa löneskillnader i bemanningsavtalet, säger Kent Ackholt.

Sören Söderman har ansvar för bemanningsavtalet från Handels sida.
– Det ska vara villkorsneutralt att ta in bemanningsanställda jämfört med ordinarie personal. Det är en viktig princip. Självklart ska inhyrda ta del av det löneutrymme som anställd personal avstår till bland annat deltidspension, säger han.

Enligt honom är kostnadsneutraliteten en av flera frågor parterna inte kan komma överens om.
– Vi har i stort sett inte kommit överens om någonting. Vi vill förhandla fram ett avtal nu, säger han.

Bemanningsavtalet löpte ut 30 april, men har fortsatt att gälla under förhandlingarna. I och med att avtalet nu är uppsagt slutar det gälla om sju dagar. Att LO-förbunden sagt upp avtalet ger också möjligheter att varsla om strejk.
– Vi vill lösa detta förhandlingsvägen och jag tror att vi kommer att kunna göra det, säger Kent Ackholt.

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen säger i ett pressmeddelande att de har erbjudit ett avtal som ligger på samma nivå som övriga arbetsmarknaden – 6,5 % över en treårsperiod.

Förhandlingarna fortsätter nu på torsdag den 4 maj.