Jag arbetar på en allmän visstidsanställning i butik med kollektivavtal. Jag undrar vilket försäkringsskydd som finns för begravningshjälp.

/Lejla

svar: I kollektivavtalet finns det en Tjänstegrupplivförsäkring, den ger en ersättning för begravningshjälp på 22 400 kronor om du skulle avlida innan 65 års ålder. Den gäller från din första anställningsdag.

Förutsättningen är att du arbetat minst åtta timmar/vecka. Arbetar du färre timmar än så får du ersättning om arbete utförts samma dag som dödsfallet inträffar.

Charlotte, facklig rådgivare, Handels Direkt