”Anställ klokt” är det nya namnet på projektet som Handels och Svensk Handel inledde efter avtalsrörelsen 2016. I dag, måndag, lanseras det på en egen webbsida. Grundbudskapet är att det går att erbjuda butiksanställda fler timmar på kontraktet genom att använda detaljhandelsavtalets regler om arbetstid, schemaläggning och anställningsformer.

– Arbetsgivare som vill ha en bra och kunnig personalgrupp måste erbjuda heltider och höga deltider från 30 timmar och uppåt, säger Handels projektledare Jannika Fahlander.

Svensk Handels projektledare Dennis Lager pekar på att konkurrensen från digitalisering och näthandel innebär nya utmaningar för den fysiska handeln. Kollektivavtalet innehåller stora möjligheter att variera arbetstiden.

– Med ökad kunskap i branschen kan vi optimera bemanningen. Det kan både spara pengar och ge nöjda medarbetare – en vinn-vinn-situation, säger Dennis Lager.

Under hösten och vintern kommer det att ordnas seminarier och utbildningar för arbetsgivare och fackligt förtroendevalda. Ett viktigt inslag blir att lyfta fram goda exempel på arbetsplatser som lyckats höja sysselsättningsgraden för sina medarbetare. För dagen vill dock varken Jannika Fahlander eller Dennis Lager peka ut något föredöme.

– De finns. Vi håller på att samla exempel som är goda både ur fackets och företagens perspektiv, säger Dennis Lager.

Detaljhandelsavtalets regler för bemanningsplanering, som infördes 2016, är ett bra verktyg som fack och arbetsgivare bör använda på bästa sätt, anser projektledarna.

– Om man tänker långsiktigt och planerar bemanningen för ett helt år så går det ofta att hitta bra lösningar, säger Jannika Fahlander.

Företagens personalavdelningar har kanske det största ansvaret för att bemanna klokt. Men det är också viktigt att fackombud, klubbar och ombudsmän är kunniga.

– Det är viktigt att vi kan föreslå lösningar som arbetsgivaren kanske inte sett, säger Jannika Fahlander.

Projektet ”Anställ klokt” ska hålla på till 2020. Resultatet ska följas upp varje år.

Fakta

Deltid i detaljhandeln

67 procent av arbetarna i detaljhandeln jobbar deltid.

Av butiksanställda kvinnor är det sedan länge över 70 procent som jobbar deltid.

Bland män har andelen deltidsarbetande mellan 2008 och 2016 ökat från 41 till 53 procent.

Källa: SCB