Global Deal är ett sätt att få fungerande samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Initiativet kommer från Sveriges statsminister Stefan Löfven och sprids nu över världen. Handels har nyligen anslutit sig till Global Deal, som på måndagen presenterades för de förtroendevalda i Handels förbundsråd.

– I Sverige finns en lång tradition av samarbete på arbetsmarknaden. Det har gett jobb, tillväxt och jämlikhet. Global Deal handlar om att sprida den modellen till fler länder, förklarade Sofia Östmark på utrikesdepartementet.

Den svenska klädjätten H&M är med i Global Deal sedan starten förra året. H&M har deltagit i ett projekt i Kambodja som enligt Handels bidragit till bättre relationer mellan arbetsgivare och anställda vid företagets underleverantörer i landet.

– Hälften har tecknat kollektivavtal och antalet strejker har minskat med 90 procent. Det arbetssättet kan bli modell för Global Deal, säger Karin Jungerhem, internationell ombudsman på Handels.

Handels ordförande Susanna Gideonsson säger att Handels ska påverka fler svenska företag att ansluta sig.

– Om vi får dem att fungera lika väl runt om i världen som i Sverige så har vi vunnit oerhört mycket, säger Susanna Gideonsson.

De handelsanställdas internationella fackliga organisation Uni gick med samma vecka som Handels. Sekreteraren för Uni Asien, Christopher Ng från Singapore, gästade förbundsrådet.

– En mjuk strategi för social dialog mellan anställda och företag är mycket effektivare än hård konfrontation. Om Handels kan förmå fler svenska företag att föra meningsfull dialog får vi fler goda exempel. Det hjälper mycket, säger Christopher Ng.

Fakta

Global Deal

Förhoppningen bakom Global Deal är att globaliseringens fördelar ska komma fler till del.

Initiativet kommer från Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Stater, företag och fackliga organisationer kan ansluta sig.

Partnerskapet handlar om social dialog, det vill säga att lösa problem på arbetsmarknaden genom förhandlingar och samarbete.

Det är inget bindande avtal utan bygger på frivilliga åtaganden.

Medlemmar hittills är elva länder, en rad fackliga organisationer som svenska LO och IF Metall, samt företag som H&M och Ica Gruppen.

FN:s arbetslivsorgan ILO och industriländernas samarbetsorganisation OECD deltar också i samarbetet.

Länk till Global Deals hemsida