Ett växande problem i dagens samhälle är id-kapning, vilket är en form av bedrägeri. Enligt en Sifo-undersökning beställd av ett försäkringsbolag 2016 har antalet anmälda bedrägerier ökat stadigt, och 2015 anmäldes mer än 185 000 bedrägerier. Enligt undersökningen hade hela 164 000 personer blivit utsatta för någon form av id-stöld det senaste året, en ökning med 56 procent från året innan.

På mitt företag har vi också en bank som erbjuder kunderna finansiering i form av ett betalkort, kopplat till en kredit som kunderna kan ansöka om under sitt besök på varuhuset. Under en period fanns det en del oärliga personer som ansökte om och fick beviljat stora kreditbelopp mot uppvisande av stulna identiteter.

Det här ämnet är något jag tänker på en hel del, dels när jag arbetar själv men även när jag är ute som kund, hur lite som faktiskt behövs för att bli berövad sin identitet. Jag tänker på hur många butiksmedarbetare som ber om kundens personnummer i stället för att be om medlemskortet och hur många kunder som utan tvekan inför medarbetaren och övriga köande muntligt uppger sitt personnummer. Det räcker med att någon står lite för nära så kan olyckan vara framme.

När jag som kassör får upp på kassaskärmen att jag måste kontrollringa på en kunds kreditkort från vår bank så upplever jag allt oftare att bankpersonalen frågar efter kundens personnummer i stället för kortnumret. Jag ber då att få uppge kortnumret och att bankpersonalen i retur läser upp kundens personnummer så att jag kan bekräfta att jag har tagit legitimation och att det är rätt person som handlar. På så sätt tänker jag att jag kan bidra till ett något säkrare betalningsförfarande.

Med den här texten hoppas jag väcka lite eftertanke: När butiksmedarbetare ber om personnumret – se till att räcka fram legitimationen i stället.