Det går i vågor, säger ombudsmannen Ewa Björkman om frisörförhandlingarna som pågått sedan 25 april. Fackets avtalsdelegation med förtroendevalda frisörer är just nu inkallad för att rådgöra med förhandlarna. Ewa Björkman vill dock inte svara på när hon räknar med att ett nytt avtal kan bli klart.

Handels har i årets förhandlingar bland annat krävt hälsokontroller för frisörer och höjt branschvanetillägg för erfarna frisörer. Frisörföretagarna har bland annat krävt tydligare lojalitetsregler och längre provanställningar. För Handels är det självklart att löneökningarna ska följa det märke som gäller för de flesta kollektivavtal på arbetsmarknaden. Frisörföretagarna har krävt att löneökningarna ska hållas på en lägre nivå än så.

Avtalsförhandlingar mellan Handels och Frisörföretagarna har ofta varit mycket svåra. Strejkvarsel och medling har förekommit flera gånger under 2000-talet. 2013 hotade Frisörföretagarna att upphöra som arbetsgivarorganisation och lägga ner kollektivavtalet. Till slut valde de att fortsätta, och 2014 enades parterna om långtgående förändringar i avtalet, bland annat när det gäller ob-ersättning.

En anledning till svårigheterna att få till bra avtal är den hårda konkurrensen på frisörmarknaden. De omkring 5 000 anställda frisörer som omfattas av frisöravtalet konkurrerar med ett stort antal egna företagare och salonger utan kollektivavtal.