Varför är utländsk e–handel ett ämne för Handels?

– E-handeln från utlandet ökar, och den kan få stora effekter på hur anställningar kommer att se ut och var de kommer att finnas. I e-handelsprojektet började vi att titta på den svenska e-handeln. Nu ville vi gå in mer på gränsöverskridande e-handel, det vill säga både konkurrensen från utlandet, men också på svenska företags möjligheter att sälja till andra länder.

Du konstaterar att e-handeln från utlandet kommer att utgöra 3-10 procent av den totala detaljhandeln 2025. Bör man vara orolig som arbetstagare?

– Det finns ingen anledning att fokusera på det. Vi är i ett väldigt tidigt skede. En av poängerna med rapporten är att vi inte bör fastna i tankesättet att utvecklingen är förutbestämd. Konkurrensen kommer att öka. Men vi kan också förvänta oss att både e-handeln och den fysiska handeln i Sverige kommer att öka.

– Men vissa branscher är helt klart konkurrensutsatta. Klädbranschen är en sådan. Vi ser också en större import av billig hemelektronik och leksaker från Kina. Men de lägre priserna skapar också ett konsumtionsutrymme. Man har helt enkelt pengar över att lägga på annat.

Okej, så undvika panik alltså. Men något måste man väl göra?

– E-handeln behöver inte vara ett monster som kommer att sluka allt. Men våra tidigare rapporter visar att många företag skulle tjäna på att se över organisationen, till exempel kommunikation mellan ledning och anställda. Marknadsföring, att kombinera e-handel med fysiska butiker, och själva utbudet är andra områden att fundera över. Många kommer antagligen att behöva nischa sig mer för att klara konkurrensen.

Det positiva då. Kan det skapas jobb här?

– Det är lite för tidigt att säga. Men att till exempel svenska e-handelsföretag ska kunna sälja hemelektronik till stora marknader som Tyskland och Storbritannien är nog ganska dödsdömt. Kan man däremot profilera sig med det svenska så är det en annan sak. Ikea slår ju an den strängen bra. Eftersom vi också kan förvänta oss ökad handel och e-handel i Sverige kommer det att finnas marknadsrum. Företag, anställda, fack och bransch måste diskutera utvecklingen och se möjligheterna.