Vi har inte fått besked än om vår semester och jag ansökte redan i mars. När måste jag få besked? Kan arbetsgivaren lägga den när den vill eller kan jag kräva vissa datum? Kan jag ta ut föräldraledighet i samband med semester? Vad händer om jag blir sjuk under min semester?

Mvh Ville

Svar: Arbetsgivaren är bunden av semesterlagen, där det står att besked måste lämnas minst två månader innan din semester påbörjas. Har du t ex begärt att få semester redan från 1 juni och den blir beviljad för det datumet, så ska du få info om det senast 1 april.

Det är arbetsgivaren som bestämmer när din semester förläggs, beroende på hur verksamheten kommer att fungera och om alla önskar semester samma perioder eller inte. Har du dock begärt fyra veckor sammanhängande, så måste din arbetsgivare lägga ut fyra sammanhängande veckor mellan perioden 1 juni till 31 augusti. Du kan ta ut föräldraledighet i samband med en redan beviljad semesterperiod bara du säger till minst två månader i förväg. Detta kan inte din arbetsgivare neka dig.

Blir du sjuk under din semester, så måste du sjukanmäla dig på en gång hos arbetsgivaren och behöver också ett läkarintyg. Dina kvarvarande semesterdagar sparas då och du får sjuklön i stället.

Claudio, facklig rådgivare, Handels Direkt