Det är vi anställda som utför arbetet och det gör oss till mer kompetenta än ni när det kommer till den dagliga driften.

Tänk om det fanns en lag som säger att arbetsgivaren ska informera facket om vad som händer på jobbet. Vad mycket smidigare allt skulle gå. Men vänta nu? Sen 1976 finns det en lag som kallas mbl och som beskriver hur arbetsgivaren är skyldig att samarbeta med den lokala fackliga organisationen.

Varför ser inte arbetsgivarorganisationen vitsen i att utbilda sina medlemmar i samma utsträckning som de fackliga organisationerna? Om ni hade genomgått en ordentlig utbildning i arbetsrätt så hade mycket av problemen på arbetsplatsen kunnat förebyggas.

Det som ser bra ut på pappret är inte alltid genomförbart i praktiken. Vi vill inte sätta käppar i hjulen utan vi vill att företaget ska få en så positiv utveckling som möjligt. Går inte företaget bra så är det vi som drabbas först. Vi måste arbeta i symbios med varandra och inte mot varandra.

Så glöm inte att förhandla med den fackliga organisationen och informera din personal.