– Vi kommer att behöva se över alla kostnader. Personalen är en del i detta. Men i dag finns det inga beslut på vare sig nerläggningar av butiker eller varsel om uppsägningar, säger Sebastian Ehrnrooth, vd på riskkapitalistbolaget Segulah, som är huvudägare till Teknikmagasinet.

Anställda har informerats om situationen. I dag har även ett informationsmöte hållits på centrallagret. Sebastian Ehrnrooth var med på det mötet.
– Min uppfattning är att de anställda förstår situationen och tillsammans med oss vill få Teknikmagasinet på fötter och utvecklas.

Anledningarna till konkurshotet är flera. Några är kedjans stora leverantörsskulder och stora engångskostnader i samband med en flytt till ett nytt centrallager. E-handeln har inte heller kompenserat upp den minskade butiksförsäljningen. I veckan sattes därför Teknikmagasinet i företagsrekonstruktion.

Kent Hägglund, advokat på firman DLA Piper i Stockholm, har precis fått uppdraget att förhandla fram en överenskommelse med de aktörer kedjan är skyldig pengar. Syftet är att minska Teknikmagasinets skulder och ge kedjan en chans att överleva. Kent Hägglund ska också tillsammans med företaget och ägarna se över vilka besparingar och åtgärder som behöver göras.
– I dagsläget kan jag inte säga så mycket mer än att vi ser över hela verksamheten, säger han.

Sebastian Ehrnrooth är tydlig med att Segulah tror på både Teknikmagasinet och företagsrekonstruktionen.
– Vi kommer att göra allt i vår makt för att stötta bolaget och se till att det kommer på fötter, säger vd Sebastian Ehrnrooth och tillägger att det inte är uteslutet att de kommer att skjuta till extra pengar om det blir aktuellt.

Företagsrekonstruktionen beviljades av Solna tingsrätt den 12 juni.

Fakta

Företagsrekonstruktion
– steget före konkurs

En företagsrekonstruktion innebär alltid stora omgörningar för att få bukt med de ekonomiska problemen. Det är tingsrätten som fattar beslut om företagsrekonstruktion. Det är också tingsrätten som utser en så kallad rekonstruktör som ska hjälpa företaget att komma på fötter. En rekonstruktion kan pågå som längst i ett år. Generellt gäller tre månader. Därefter kan man begära om förlängd tid, dock max ett år.

Du är garanterad lön trots företagsrekonstruktion
Om du är anställd på ett företag som går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig. Lönegarantin gäller alla anställda, även vikarier. Det finns ett tak i lönegarantin som 2017 är fyra prisbasbelopp. Det är länsstyrelsen som ansvarar för att betala ut lönegaranti till anställda i företag som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion.

Fakta

Teknikmagasinet
I Sverige finns runt 400 till 500 anställda och runt 80 butiker. Teknikmagasinet finns även i Norge och Finland och har runt 600 anställda och 130 butiker. Företagsrekonstruktionen gäller bara Sverige. Källa: Teknikmagasinet.