Gymnasieelever som går handels- eller hantverksprogrammet har väldigt mycket praktik ute på arbetsplatser. Praktiktiden ska förbereda dem för arbetslivet och ger dem rätt till lön enligt ett eller två års branschvana efter studenten. De har rätt till den högre lönenivån på grund av att de direkt ska kunna det som krävs av oss i servicebranschen. Hur förberedd skulle du känna dig om du spenderar 20 veckor av din studietid med att sopa golv, städa personalutrymmen och fronta varor, men aldrig får lära dig kassan, kundbemötande och initiativtagande?

När en betald personal är sjuk eller är hemma för vård av barn ska den personen ersättas med annan betald personal. Vi har ofta stött på butiker som tänker att de kan spara timmar och pengar, då en praktikant ändå finns på plats och kan täcka upp. En praktikant ska aldrig ersätta betald personal!

Utnyttjandet av praktikanter påverkar många och leder till problem på flera sätt. Branschens kompetens urholkas. Nyanställda med branschvana på papper har det inte i praktiken. Statusen på yrket sjunker. Att ersätta betald arbetskraft med en praktikant leder till lönedumpning då praktikanterna är gratis. Dessutom minskar jobbtillfällena för de betalda arbetarna.

Skolorna måste ställa högre krav på praktikplatserna och handledarna. Företagen måste förstå att praktiken är en utbildning och att praktikanterna ska lära sig alla uppgifter som finns på arbetsplatsen, inte bara en liten del. Eleverna ska, efter studenten, förhoppnings vilja arbeta hos oss i branschen och kunna bära yrket med stolthet.

Ett annat krav som skulle vara lätt att kolla upp är: Har arbetsplatsen kollektivavtal? Om den har det är det troligare att det är en seriös arbetsgivare och därmed en seriös praktikplats. Finns inget kollektivavtal så är risken stor att arbetsgivaren felbehandlar sin personal och därmed säkert även praktikanten.

Praktiken är en utbildning, inte gratis arbetskraft. Kan du inte ta hand om din praktikant ska du heller inte ta emot någon på din arbetsplats.