På styrelsemötet i dag, 6 september, beslutade Nordea att banken ska flytta huvudkontoret från Sverige till Finland. Bakgrunden är att regeringen planerar att höja den så kallade resolutionsavgiften som banker betalar (se faktaruta). Handels ordförande Susanna Gideonsson är mycket kritisk till bankens agerande.
– Det är bedrövligt att Nordea flyttar för att de är rädda för resolutionsavgiften. De vill alltså inte vara med och betala försäkringspremien som ska skydda mot en framtida finanskris, utan låta skattebetalarna stå för notan, säger Susanna Gideonsson.

Som konsekvens kommer Handels att överge Nordea som förbundets huvudbank.
– Vi har redan inlett processen att byta huvudbank, säger Susanna Gideonsson.

Förutom att förvalta Handels tillgångar på runt en halv miljard kronor erbjuder Nordea också förmånliga medlemslån och andra tjänster till medlemmarna. Även i det avseendet kan facket komma att överge banken, enligt Susanna Gideonsson.
– Jag är ytterst tveksam till om vi ska ha kvar medlemslån i Nordea, men den frågan måste vi diskutera inom LO innan vi fattar beslut, säger hon.

Nordeas styrelse motiverar beslutet att flytta österut med att Finland är medlem i EU:s bankunion och man vill omfattas av samma regelverk som jämförbara europeiska banker.
– Vi ser flytten som ett viktigt strategiskt steg när det gäller att placera Nordea på jämbördig fot med jämförbara europeiska banker, säger Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos i ett pressmeddelande.

Fakta Resolutionsavgiften

Regeringen vill bygga upp en större buffert som säkerhet vid en eventuell finanskris.
Bufferten, den så kallade resolutionsreserven, uppgår i dag till cirka 22,5 miljarder kronor.
När 2017 är slut beräknas den uppgå till 29 miljarder kronor.

Enligt regeringens senaste förslag höjs resolutionsavgiften med tre miljarder nästa år, för att sedan trappas ned – först till dagens nivå 2019 och sedan med ytterligare en halvering till 2025.

Källa: TT och Arbetet.