Det är regeringen och Vänsterpartiet som i höstens budgetförhandlingar enats om att inrätta en myndighet för arbetsmiljökunskap.

Medan Arbetsmiljöverkets uppgift främst är att se till att arbetsgivare följer lagarna om arbetsmiljö ska den nya myndigheten samla och sprida kunskap på området. En sådan myndighet har saknats sedan 2007 då den borgerliga regeringen lade ner Arbetslivsinstitutet.

­– Genom den nya myndigheten stärks nu arbetsmiljöarbetet ytterligare, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

– Medan de borgerliga rustade ned rustar vi upp, för vi vill att människor ska ha goda arbetsförhållanden, kommenterar Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

Syftet med den nya myndigheten är att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Den ska också utvärdera politiken på området.

Myndigheten placeras i Gävle och ska inleda sitt arbete 1 juli 2018. När den är fullt utbyggd 2020 kommer den att kosta 35 miljoner kronor per år.