För anställda med kollektivavtal betalar arbetsgivaren en procentsats av lönen till vår tjänstepension. Dessa inbetalningar upphör när vi fyller 65 år, även om vi fortsätter att arbeta. Ifall vi fortsätter att arbeta efter 65 år har arbetsgivaren tre alternativ: fortsätta med inbetalningarna, göra ett lönetillägg som kompenserar förlorad tjänstepension, eller ingenting alls.

Hur kan det komma sig att arbetsgivaren oftast är ovillig att fortsätta med inbetalningarna av tjänstepension eller ge ett lönetillägg till den som arbetar efter 65 år fastän det är lönsamt att behålla dessa seniorer på sin arbetsplats? Den 1 januari det år som personen fyller 66 år minskar även kostnaderna för sociala avgifter med 15 procent för senioren man har anställd.

Jag har precis sagt upp min tjänst då jag anser att det är dålig personalpolitik att inte kompensera för utebliven inbetalning av tjänstepension. Företaget är ett lönsamt dotterbolag i Martin & Servera-koncernen. På min fråga om jag kunde få ett lönetillägg för utebliven inbetalning av tjänstepension fick jag svaret att företaget har som policy att endast följa kollektivavtal, det vill säga inga kompensationer var möjliga. Företaget skulle ha sparat 3 900 kronor per månad i utebliven tjänstepension och sänkt arbetsgivaravgift om jag fortsatt att jobba efter årsskiftet 2018. Inte en krona av denna besparing var de alltså villiga att dela med mig.

Att det ofta blir såhär ologiskt tror jag beror på bristande kunskaper hos arbetsgivarna. Man räknar på fel saker och tar kortsiktiga beslut. Man tittar inte på helheten när det gäller anställningstrygghet, arbetsmiljö och trivsel, fast detta är A och O för att bli framgångsrik.

Om viljan fanns hos arbetsgivarna att skapa bra arbetsmiljö och goda villkor för sina anställda är det en investering för framtiden. Det skulle sänka sjuktalen och antalet olyckor på våra arbetsplatser och samtidigt bana väg för att fler seniorer kan förlänga sin arbetsföra ålder, vilket skulle vara en kassako för landets företagare. Det företag jag varit verksam i kommer nu troligtvis att ersätta mig med en yngre förmåga till en väsentligt högre kostnad.

Mitt förslag till landets företagare är att läsa på skattelagstiftningen och parallellt gå en kurs i Bättre arbetsmiljö.