Som ett led i att uppmärksamma och väcka opinion för den nyutkomna antologin Lösa förbindelser höll Handels på onsdagsmorgonen ett seminarium om villkoren i handeln i riksdagen. För inledningen stod författaren Jenny Wrangborg, redaktör för boken.

– Vi har pratat med personer som anställts på 2,75 timmar. Resten av tiden måste man jaga ihop. Man tvingas sova med mobilen under kudden för att inte riskera att missa ett arbetspass.

Framförandet kretsade kring bemanningsbranschens villkor, deltidsanställningar och övervakning, ämnen som alla skildras i boken.

I den efterföljande debatten blev åsiktsskillnaderna tydliga. Jessika Roswall (M), ledamot i arbetsmarknadsutskottet, ifrågasatte bilden som målas upp av branschen och använde uttryck som ”propaganda”.

– Det kanske var ett hårt ord. Men det är sant att jag helt enkelt inte håller med om den beskrivning som boken ger. Visst finns det avarter, men min uppfattning är att handeln är en modern arbetsplats där anställda ställer krav och där arbetsgivare är medvetna om att man måste erbjuda bra villkor, säger hon till Handelsnytt.

Irene Wennemo (S), statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet och tidigare enhetschef på LO, tycker att höger/vänster-perspektivet blev tydligt i debatten. Hon anser också att mycket av problemen i handeln går att spåra till reformer som den borgerliga regeringen genomförde 2007.

­– Det är klassiskt. Vi vill satsa på arbetsmiljöfrågor och stärkt skydd för arbetstagare. Moderaterna har mer företagarperspektivet. Men överlag tycker jag att det här var ett bra seminarium där flera relevanta aspekter lyftes, säger hon och fortsätter:

– Det är också bra att facket för fram frågor som rör de med svagast position på arbetsmarknaden, de har ju ibland anklagats för att främst strida för heltidsanställda.

Några konkreta politiska förslag kom ingen av de politiska företrädarna med. Däremot hittade man en gemensam nämnare, i synen på integritetsfrågor.

Frågor som rör övervakning på arbetet, GPS-spårning och digitala system där arbetsgivare med täta mellanrum kan kontrollera de anställdas insats bör politiken titta närmare på, anser både Jessika Roswall och Irene Wennmo.

– Här skulle vi gemensamt kunna se över lagstiftningen. Men vi kan också behöva bättre praxis. Som jurist skulle jag vilja se fler bra domar på området, säger Jessika Roswall.

– ­Vi står som sagt ofta långt ifrån varandra här, säger Irene Wennemo. Men integritetsfrågorna borde vi kunna diskutera. Jag tror att det finns en gråzon som gör att många arbetsgivare chansar. Vi måste komma till rätta med det.