Löneökningarna blir två procent per år under tre år. Alla är garanterade en ökning på minst 230 kronor i månaden det första året och 200 kronor de andra åren. Avsättningen till pensionen höjs med 0,5 procent år tre.

– Avtalet ligger i nivå med märket för de andra tjänstemannaavtalen vi förhandlat om, säger Elsie Mann, ombudsman på Handels.

För medlemsrekryterarna räknas provision och garantilön upp med samma procent. Deras lönesystem ska de kommande åren att ses över i en arbetsgrupp med representanter från fack och arbetsgivare.

Avtalet gäller från 1 oktober 2017 till 30 september 2020.