Som ett led i en EU-gemensam kampanj inleder Arbetsmiljöverket i dag en stor granskning av ungas arbetsmiljö i Sverige. Totalt ska myndigheten besöka över 2000 arbetsplatser inom detaljhandeln, hotell/restaurang, lager, kommunikation och på callcenters.

Att det just är dessa branscher som hamnar under lupp är ingen slump. Var femte person inom handeln och hotell/restaurang är mellan 20–24 år, och statistiken vad gäller sjukskrivningar och arbetsolyckor har gått upp stadigt sedan 2012.

Lena Lindskog, projektledare för kampanjen, kallar branscherna för särskilt ”besöksvärda”.

– Det är populära ingångsyrken där man oftast jobbar väldigt aktivt. Det gäller för arbetsgivaren att hitta balansen, inte hoppa över introduktion, visa hur man lyfter rätt, och vägleda hur man gör om man till exempel blir utsatt för hot i detaljhandeln, säger Lena Lindskog.

– Det handlar också väldigt mycket om delaktighet. Att skapa en stämning på arbetsplatsen där det är okej för arbetstagare att säga till om något är fel. Det förebygger mycket problem.

Även om kampanjen är initierad av EU har Sverige valt ett eget upplägg. Höstens granskning är andra insatsen i en tvåstegsraket som inleddes förra året med en stor informationsinsats på temat ”Ett hållbart arbetsliv”. Höstens uppföljning innebär mer regelrätta inspektioner, säger Lena Lindskog.

– Nu granskar vi hur man faktiskt gör. Vi vill se att arbetsgivarna har koll, att man riskbedömer och har åtgärdsplaner.

Inspektionerna görs från norr till söder på slumpmässigt utvalda företag, dock endast på arbetsplatser med över tio anställda. Företagen har fått information i förväg om att myndigheten kommer.

– Som arbetstagare kan man förbereda sig med ett fikasnack, säger Lena Lindskog. Hur har vi det här egentligen? Vilka är våra rutiner? Vad får vi för stöd av arbetsgivaren?

Totalt arbetar 250 inspektörer med kampanjen som pågår till i slutet på oktober då resultaten ska redovisas.

Fakta: Ett hållbart arbetsliv

Kampanjen genomförs mot bakgrund av att Europas befolkning blir äldre och att arbetstagare i framtiden kommer att behöva hålla sig friska för att kunna försörja allt fler pensionärer. Kampanjen pågår samtidigt i samtliga av EU:s 28 medlemsländer samt i Norge och Island.