– Vi menar att arbetsgivaren inte tagit sitt rehabiliteringsansvar. Därför saknar uppsägningen saklig grund, säger Kerstin Burman, jurist på LO-TCO Rättsskydd och ombud för Handels.

Efter omfattande korttidsfrånvaro behövde den anställde lämna läkarintyg från första sjukdagen. När hen missade att göra det vid några tillfällen gavs skriftliga varningar. Efter ett möte mellan fack, den anställde och arbetsgivaren, erbjöds hen tre psykologsamtal på företagshälsovården. De skedde under 2016. Enligt facket följdes de aldrig upp.

Den 2 januari i år sägs den anställde upp på grund av personliga skäl. Facket påtalar då att varken rehabiliteringsutredning eller rehabiliteringsplan gjorts. Trots det händer ingenting och uppsägningsvarslet kvarstår, framkommer det i fackets stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

En månad efter varslet om uppsägning blir den anställde sjukskriven. Först då presenterade Dagab rehabiliteringsåtgärder, menar facket. Utredningen skulle börja på stört. Men eftersom den anställde är sjukskriven gick inte det. Det såg Dagab som vägran att medverka till rehabilitering, vilket de hävdar var saklig grund för uppsägning.
– Vi anser att vi har vidtagit omfattande åtgärder som faktiskt sträcker sig utöver det formella arbetsgivaransvaret. Det är väldigt tråkigt att den anställde och facket inte uppfattar det så. Man kan inte ta ifrån en människa hans eller hennes upplevelser. Men vi anser att vi har tagit vårt rehabiliteringsansvar fullt ut i det aktuella fallet, säger Claes Salomonsson, presschef på Axfood där Dagab ingår.

Fakta

Dagab levererar dagligvaror till cirka 7 000 butiker som alla ingår i Axfoods butikskedjor. Exempelvis Willys och Hemköp. Dagab har runt 2 000 anställda.

Den anställde som sagts upp jobbade på lagret i Helsingborg som levererar frukt och grönt till Axfoods butiker. Fram till 1 januari 2017 drevs lagret av Saba. Då tog Dagab över såväl verksamhet som anställda.
– Det går inte att säga att rehabiliteringsansvaret har fallit mellan stolarna. Det är Dagab som inte har gjort en rehabiliteringsutredning eller rehabiliteringsplan, säger Kerstin Burman på LO-TCO Rättsskydd.