– Många unga tror att arbetsmiljöarbete är något som sker i sotiga, vassa och oljiga miljöer. Så är det förstås också fortfarande. Men detta är också i allra högsta grad arbetsmiljörelaterat. Använd kraften i #metoo-vrålet för att få med unga i kampen mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetet!

Det sade en uppeldad Ylva Johansson framför omkring 700 personer på Arbetsmiljöverkets årliga forum Arbetsmiljöriksdagen som anordnades i Stockholm i dag. Bland åhörarna fanns bland annat skyddsombud, fackligt aktiva, arbetsgivare och företrädare för myndigheter och företagshälsovård.

Under framförandet uttryckte ministern både ilska och hopp. Enligt henne är #metoo en möjlighet för parterna på arbetsmarknaden att visa att verktygen till förändring redan finns, till exempel genom systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

För att göra slag i saken har hon tillsammans med jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) bjudit in fack och arbetsgivare till samtal om hur sexuella trakasserier kan förebyggas i arbetslivet, den 8 december.

– Man kan bli förbannad, det ska man bli, men man kan också bli glad. Det är först när man vet att man inte är ensam som det går att göra något åt. Så ser all förändringskraft ut, sa Ylva Johansson under talet.

Fakta: Arbetsmiljöriksdagen

Arbetsmiljöriksdagen är ett årligt återkommande evenemang som arrangeras av Arbetsmiljöverket tillsammans med berörda parter på arbetsmarknaden och andra aktörer inom arbetsmiljöområdet.

Under dagen redovisades även resultatet från EU-kampanjen ”Ett hållbart arbetsliv”, där Arbetsmiljöverket har inspekterat över 2000 arbetsplatser inom detaljhandeln, hotell/restaurang, lager, kommunikation och på callcenters.