Sparkravet på City Gross i Norrköping kommer från ägarna, Bergendahls Food. 9 000 timmar behövde stormarknaden dra ner. Men hur det skulle göras var upp till butikschefen. Stormarknaden i Norrköping är inte heller den enda butiken som fått detta sparkrav på sig. Men hur många av de 39 butikerna vill inte Robert Olsson säga. Enligt Handels har ingen annan City Gross hyvlat i den omfattning som Norrköpings-butiken gjort.

Hur ser du på att Norrköpings-butiken valde att hyvla?
– Vi har inga synpunkter på det då det är i enlighet med både kollektivavtalet och lagen om anställningsskydd, säger Robert Olsson.

Varför hyvla i stället för att säga upp hela tjänster?
– Generellt är fördelen med att skära i anställdas timmar att det blir lättare att lägga scheman som är anpassade efter verksamhetens behov. Men kostnaden är densamma som alternativet att säga upp anställda på grund av arbetsbrist. Timmarna är ju desamma oavsett alternativ.

Kostnaderna för att personalen slutar för att de inte längre kan leva på sina löner, eller inte längre har lust att ge allt – hur väger det gentemot flexibilitet och lättare schemaläggning?
– Man gör alltid en konsekvensanalys före en omorganisering. Det måste ha gjorts i detta fall också. Det är väldigt tråkigt att behöva göra neddragningar som drabbar anställda. Hur du än gör är det tråkigt. Men för att klara sig på lång sikt, för att överleva på marknaden, måste man ha en årlig tillväxt och klara kostnadsökningarna. I dag är konkurrensen stor, både från nätet och konkurrenterna. Det här var bästa sättet att klara konkurrensen för City Gross i Norrköping.

Fotnot: Handelsnytt har sökt butikschefen Niklas Karlsson som lovat ringa upp men vi har ännu inte fått tag i honom.

Därför hyvlar City Gross

City Gross-anledningar att hyvla

Handelsnytt har sökt butikschefen Niklas Karlsson som lovat ringa upp men vi har ännu inte fått tag i honom. Vi har däremot tagit del av dokument från butikschefen till de anställda där chefen förklarar varför de valt att hyvla.

1. Uppsägningar hade lett till mer kvällsarbete för den enskilde. Troligen mer helgarbete också.

2. Vi hade inte klarat oss med tio anställda färre, som förslaget att säga upp anställda i stället för att hyvla skulle innebära.

3. Nu får vi en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. Kan styra våra timmar bättre. Slippa kravet på att spara timmar.