Mannen, som i dag är 47 år, var både arbetsledare och klubbordförande på Skåne-lagret. Hösten 2016 blev han avskedad sedan arbetsgivaren anklagat honom för bland annat hot och misshandel av en arbetskamrat. 47-åringens son hade dömts för grov misshandel av samma kollega, och arbetsgivaren hävdade att även pappan var inblandad.

Facket motsatte sig avskedandet och drev saken till Arbetsdomstolen (AD), som nu har avkunnat dom. På punkt efter punkt konstaterar domstolen att arbetsgivaren inte har tillräckliga bevis för sina anklagelser mot klubbordföranden. AD förklarar därför avskedandet ogiltigt. Arbetsgivaren ska betala skadestånd på 80 000 kronor och utebliven lön på närmare 400 000 kronor till 47-åringen, samt fackets rättegångskostnader på 370 000 kronor.

– Skönt att rättvisan har segrat. Arbetsgivaren gjorde fel från början. Antagligen har det med mitt fackliga engagemang att göra, säger 47-åringen.

Han får stöd av Handels ombudsman Henry Rosendahl.

– Han var en väldigt drivande ordförande som ville rätta till saker som blev fel. Jag ser en trend att förtroendevalda och skyddsombud blir uppsagda när de anses obekväma.

Henry Rosendahl anser att AD:s dom är principiellt viktig.

– När man avskedar någon är det viktigt att ha bevis som håller i domstol.

47-åringen kommer dock inte att gå tillbaka till jobbet på företaget. Han har träffat en ekonomisk uppgörelse med arbetsgivaren som ger honom ytterligare ersättning, utöver den som AD dömt ut. Storleken på ersättningen vill han inte avslöja. Enligt lagen om anställningsskydd (§ 39) betalas i denna typ av fall max 32 månadslöner.

Det blir plåster på såren för 47-åringen som tvingats sälja sitt hus och drabbats av akuta hälsoproblem under året som gått mellan avskedandet och domen som gav honom rätt.

– Dit går jag inte tillbaka. Jag är nöjd med uppgörelsen. Nu vill jag bara ta det lugnt, säger han.

Lagerföretagets vd skriver i mejl till Handelsnytt att han inte kommenterar specifika fall. Han förnekar dock att avskedandet skulle ha haft att göra med den anställdes fackliga engagemang.

”Det var helt och hållet relaterat till en specifik incident”, skriver vd:n.