Vi handelsanställda lever med flera olika typer av osäkra anställningar. Anställningsformen allmän visstid samt inhyrning från bemanningsföretag är två varianter av att arbetsgivaren vill slippa planera eller stå för sjukskrivningar.

Men som extra jävlighet har vi nu ”hyvlingar”. Att som heltidsanställd tvingas gå ned till färre timmar och med det lägre lön, utan möjlighet att påverka, skapar osäkra människor. Sedan domen i Arbetsdomstolen i november 2016 lever alla som är anställda under detta hot! När som helst kan jag som trots allt är heltidsanställd i handeln bli av med timmar – AD har ju sagt att det är ok.

I butiksavtalen som slöts våren 2017 infördes en omställningstid som innebär att hyvling inte kan genomföras från en dag till en annan, men det räcker inte. Fortfarande kan arbetsgivaren hyvla timmar för anställda utan att ta hänsyn till anställningstid och turordning enligt las.

Det finns en väg att gå – konsumentmakt. I stället för att bara sluta handla på de ställen vi vet hyvlar måste man också skriva till de företagen och berätta varför man slutar handla där.

Denna metod har på vissa håll gett stöd till lokala klubbar som då har kunnat lösa arbetsbristen utan hyvling.

Ytterligare ett sätt är att påverka politiskt. Nu är det dags för Socialdemokraterna att visa att trygga anställningar är viktigt. Lova att skrota allmän visstid och att stärka skyddet mot hyvling – då får ni många röster i valet 2018.