Kollektivavtalet för frisörer som gäller sedan i våras slår fast att arbetsgivare och anställda tillsammans ska göra en policy för användningen av sociala medier. Klippstugan i Västerås har en bra policy, tycker Maria Hjortsberg som är Handelsombud där.

– Vi får lägga ut bilder från jobbet på privata konton på Instagram och Facebook. Många av oss har både ett jobbkonto och ett privat konto på Instagram. Det ger uppmärksamhet till salongen och lockar fler kunder.

Klippstugan tillåter också att frisörerna skriver ut om de byter jobb och vart de går, trots att det strider mot lojalitetsreglerna i kollektivavtalet.

– Det är bra att köra med öppna kort, säger Maria Hjortsberg.

Vid Handels frisörkonferens var det få deltagare som hade lika generösa arbetsgivare. Många företag har ännu inte upprättat en policy för sociala medier. Det finns inget centralt förslag till hur policyn ska se ut.

– Det är viktigt att utforma den efter salongens lokala förutsättningar, säger Handels ombudsman Ewa Björkman.

På arbetsmiljöområdet diskuterade frisörerna riskerna med kemikalier i jobbet. En eko-frisör visade alternativ som är både miljövänliga och skonsamma för kroppen. Det gjorde intryck på Maria Hjortsberg.

– Bra att det finns skonsamma produkter. Eko-tänket är nog det viktigaste jag tar med mig hem.

Fakta


Handels frisörkonferens

Frisörer och ombudsmän från Handels avdelningar samlades till konferens i två dagar på Körunda utanför Nynäshamn.

På programmet stod bland annat avtalsfrågor, arbetsmiljö, medlemsvärvning och sociala medier.