Det går dåligt för Åhléns. De senaste åren har kedjan stängt femton varuhus. Nyligen hyvlades över hundra tjänster på Åhléns city i Stockholm. Att neddragningar av timmar behöver göras även på varuhuset Skanstull i Stockholm var fack och arbetgivare överens om. Oenigheten har handlat om hur.
– Vi kunde inte alls förstå hur de tänkte från början, säger Emma Lindqvist på Handels i Stockholm, som är en av de tre som skött förhandlingarna från fackets sida.

Vad Emma Lindqvist, Mia Jansson och arbetsplatsens fackombud Annika Simson inte förstod var att Åhléns ville skära i alla nio heltider, utan hänsyn till anställningstid. De ”nya” tjänsterna skulle vara på 75 procent. Enligt Åhléns skulle det inte gå att göra scheman som passade behovet av flexibiliteten utan att kapa heltiderna. Det går visst, menade facket och kom med ett förslag på hur.
– Vi satt ett antal timmar och pusslade. Tack vare alla de möjligheter som kollektivavtalet ger vad gäller schemaläggning gick det att få ihop det utan att skära i alla heltider, säger Emma Lindqvist.

Facket presenterade sitt förslag till Åhléns. Men Åhléns stod fast vid sitt förslag. Förhandlingarna togs till en central nivå och efter två månaders förhandlingar kunde de enas. Fem heltider blir kvar. Två heltider blir deltider på 80 procent och två blir på 75 procent. Utgångspunkten är att neddragningen av timmar ska göras enligt turordningsreglerna i las. Det vill säga att den som jobbat längst drabbas i sista hand.
– Det är jätteskönt att Åhléns lyssnat och att de såg att det gick att hitta en lösning. Det trodde vi verkligen inte från början.

Sex deltidstjänster har också fått fler timmar. Men samtidigt drabbas andra deltidare. Tre deltidstjänster får färre timmar och tre tjänster försvinner helt.
– Vi kom inte hela vägen. Det kommer att vara hårt för de deltidare som förlorar timmar eller sägs upp helt klart. Det är tufft med neddragningar. Men det är trots allt mer rättvist att den som jobbat kortast tid drabbas. Det är också bättre att ha chans till ett nytt jobb, än att ha ett jobb som man inte kan leva på.

Annika Simson är fackombud och har jobbat i över 40 år på Åhléns Skanstull. Det är inte första gången hon är med om neddragningar av timmar. Men då har de i stort gjorts enligt turordningen i lagen om anställningsskydd, las. Antal år i företaget, engagemang och kompetens hade betydelse. Då gick det att förstå varför neddragningarna gjordes som de gjordes. Det ledde till en kämparanda. Att vända förlusten. Att få varuhuset att överleva.
– Så blir det inte när turordningsreglerna inte följs. När anställningstid och kompetens inte spelar någon roll. När vem som helst kan få sin tjänst hyvlad, utan hänsyn till anställningstid, är i stället risken mycket stor att engagemanget förloras och att uppgivenhet och hopplöshet skapas, säger Annika Simson.

Därför är hon lättad över att arbetsgivaren till slut bestämde sig för att turordningsreglerna ska följas. 
– Nu blir, i alla fall största delen av de sammanlagda dryga 165 år av Åhléns-kunnande och säljerfarenhet kvar som den betydande resurs varuhuset så väl behöver. Sedan är det jättejobbigt att vi i alla fall måste dra ner på vissa timmar. Det är ledsamt att nära kollegor trots allt måste drabbas av timneddragningarna. Men det är tuffa tider resultatmässigt i handeln nu, vilket betyder att arbetsgivare därmed är tvungna att slimma organisationen för att inte gå med förlust. Det viktiga är dock hur detta genomförs.

Fakta

Det här gäller saken

Åhléns behöver spara och dra ner på personalkostnaderna. Åhléns ville göra detta genom att göra alla nio heltidsanställda till deltider på 75 procentiga tjänster. En deltidstjänst på 30 timmar skulle förlora nära 6 timmar.

Till slut enades fack och arbetsgivare om att:
Fem heltider blir kvar som heltider.
Sex deltidstjänster får fler timmar.
Fyra heltider blir deltider. Två på 80 procent. Två på 75 procent.
Tre deltidstjänster tas bort.
Tre deltidstjänster förlorar timmar.
Utgångspunkten är att neddragningen av timmar ska göras enligt turordningsreglerna i las.

Åhléns i Skanstull har 45 tjänster, men fler anställda då några har vikariat eller tillfälliga kontrakt. 9 av 45 tjänsterna är heltider. Alla 45 tjänster berörs inte av neddragningen. Den gäller bara sälj-tjänsterna.