– Vi ville ha en stor bank och en svensk bank så egentligen fanns det bara två alternativ, Swedbank och Handelsbanken. Efter en sammanvägning av olika saker landade vi i Swedbank. Vi har fått en bättre deal än den vi hade med Nordea, säger Britta Lepp, ekonomichef på Handels.

Handels beslutade att lämna Nordea i september. Det efter att banken meddelade att de flyttar huvudkontoret till Finland bland annat för att slippa betala en höjd resolutionsavgift. Avgiften används som säkerhet vid en finanskris.

Det är framför allt Handels transaktioner som löneutbetalningar, medlemsavgifter som Swedbank kommer ta över från Nordea.

Handels tillgångar i Nordea är redan flyttade och spridda på flera aktörer.
–  Man ska inte ha alla äggen i samma skål, säger Britta Lepp.

Medlemslånen är fortsatt knutna till Nordea. Men Susanna Gideonsson har tidigare sagt till Handelsnytt att även de kommer att flyttas. Men då lånen förhandlas fram via LO ses frågan över gemensamt i LO. Det är ännu inte klart.

Att flera LO-förbund däribland IF Metall och Hotell- och restaurang har Swedbank som huvudbank har inte påverkat Handels beslut.

I mitten av april 2018 tror Britta Lepp att bytet är helt klart.