Från 1 november i år har Trygghetsfonden TSL en ny modell för omställning för den som sägs upp från jobbet. Utöver coachning ska uppsagda kunna gå yrkesinriktade kurser på högst tre veckor för att till exempel ta truckkort eller andra yrkesbevis.

För att frigöra resurser till utbildning har TSL organiserat om och effektiviserat. Antalet omställningsföretag som erbjuder stöd åt uppsagda har minskats från drygt 100 till 35. Fackklubbar har inte längre möjlighet att välja omställningsföretag, utan det är TSL som i varje enskilt fall väljer leverantör från listan över godkända företag.

Kollektivavtal var inget krav i upphandlingen när TSL valde ut omställningsföretag, vilket har vållat upprördhet i fackliga läger. Handels fackklubb på e-handelsföretaget Ellos i Borås hör till de kritiska.

– Vi kan ta att klubben inte längre får tycka till. Men att man kan bli anvisad ett coachföretag utan kollektivavtal är bedrövligt! Hur kan LO ha gått med på det? säger Ellosklubbens ordförande Åsa Tobrant.

Handels avtalssekreterare Per Bardh anser också att omställningsföretag bör ha kollektivavtal.

– Eftersom omställningsförsäkringen är en del av kollektivavtalssystemet är det rimligt att inblandade företag har kollektivavtal, säger han.

Av de 35 omställningsföretagen på TSL:s lista är det två som saknar kollektivavtal. Enligt TSL rör det sig om ett enmans- och ett tvåmansbolag.  

Frågan om kollektivavtal splittrade TSL:s styrelse när upphandlingen av omställningsföretag skulle göras. LO:s representanter i styrelsen ville ställa krav på kollektivavtal, men Svenskt Näringslivs representanter motsatte sig det.

– Eftersom parterna inte var överens ställde vi inte det kravet i upphandlingen. Vi har valt ut företag som visat bra resultat tidigare och som fack och arbetsgivare varit nöjda med, säger TSL:s vd Caroline Söder.

Fakta

Omställningsförsäkring

Omställningsförsäkringen skapades 2004 genom avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Försäkringen gäller på arbetsplatser med kollektivavtal. Den innebär att den som sägs upp på grund av arbetsbrist ska få hjälp att hitta nytt jobb genom Trygghetsfonden TSL.

Oftast handlar omställningen om stöd från en jobbcoach.

Sedan 1 november 2017 gäller en ny modell. Antalet omställningsföretag har minskats från drygt 100 till 35. I varje län finns mellan två och nio godkända företag på TSL:s lista.

I det nya systemet får uppsagda större möjlighet att gå kortare yrkesinriktade utbildningar. Man kan också få sina yrkeskunskaper validerade, det vill säga formellt godkända.