Att välfärden försämrats kraftigt är väl ingen nyhet för de flesta av oss. I dag ökar fattigdomen snabbt i Sverige, något som ansågs otänkbart för några år sedan. Nedmonterad välfärd och ökade klassklyftor brukar man förknippa med EU:s politik.

För närvarande bedrivs en mycket kraftfull inflationsbekämpning i hela EU, som resulterat ser vi en mycket hög arbetslöshet. Ett samhälle mår inte bra där många friska och arbetsvilliga människor går utan arbete. Tyvärr tänker inte EU-anhängarna så. Arbetslösheten för med sig en massa andra sociala och ekonomiska problem, typ våld, knarkmissbruk, passivitet och så vidare.

Arbetslösheten flyttar mera makt från arbetarna till arbetsgivarnas sida. Då blir det maktobalans på arbetsplatserna. Då koncentreras makt i få händer. Vad jag vill säga är att EU är ett odemokratiskt projekt som driver fram en försvagning av facken. Det i sin tur innebär mer ostabil och otrygg situation för löntagarna.

För mig är det helt ofattbart hur en del arbetarrörelsens företrädare inte tvekade att överlämna så mycket beslutande till en helt odemokratisk institution, som man gjorde med EU-medlemskapet. De borde ha vetat att man skapade EU (EMU) eftersom det är det effektivaste sättet att använda produktionsmedel, råvaror och arbete i kapitalistisk produktion. Hinder måste bort. Sådana hinder är valutor, arbetsvillkor, löner och priser på råvaror. EU och EMU har inget att göra med lokala befolkningens intresse. Det är att skaffa mera vinster på arbetarnas försämrade arbetsvillkor. Då tycker jag att det är dags för Sverige att lämna EU.