Pengarna kommer från Ikeas lojalitetsprogram Tack! och är en insättning till pensionen. En utbetalning görs en gång om året, även om summan varierar. I år blev den runt 13 000 kronor till varje anställd som kvalificerar sig. 

Alla får samma summa oavsett enhet, position och lön, alltså varuhuschefer som säljare. De som jobbar deltid får pengarna omräknade till antal arbetade timmar.

För att få pengar från lojalitetsprogrammet ska man ha jobbat i minst fem år. Man får år 1-4 retroaktivt inkluderat vid pension. 
 – Våra medarbetare är otroligt viktiga för oss. Tack! är ett sätt att tacka våra medarbetare för deras lojalitet och det känns roligt att vi har möjlighet att dela med oss på detta sätt, säger Karin Bergman, HR-chef för Ikea-koncernen i Sverige, i ett pressmeddelande.

Fakta

Lojalitetsprogrammet Tack! infördes 2013. Sedan dess har över fem miljarder kronor avsatts. Pengarna fördelas mellan Ikea-koncernens länder, baserat på varje lands andel av den totala lönesumman. Utbetalningen är beroende av Ikea-koncernens totala resultat under föregående räkenskapsår.