Butiksjobben blir färre och kraven annorlunda när handeln digitaliseras. Svensk Handel räknar med att antalet butiksanställda minskar med upp till 40 000 fram till 2025.

– Utvecklingen går snabbare än vi trott. Redan i dag har vi nått toppen på tillväxten för butiker i sällanköpshandeln. Tillväxten har flyttat ut på nätet, sa Svensk Handels vd Karin Johansson på ett seminarium som arrangerades av Trygghetsfonden TSL.

När den nuvarande högkonjunkturen mattas av väntas strukturomvandlingen gå ännu fortare. Det ställer krav på nya kunskaper, både för dem som blir av med jobbet och för dem som vill ha kvar sin anställning. Det kan handla om it, språk eller kvalificerad säljteknik. Att många i handeln är visstidsanställda och jobbar deltid innebär problem, menade Handels ordförande Susanna Gideonsson.

– De får mindre kompetensutveckling än de som har fasta heltider, sa hon.

När handeln drar ner sker det i stor utsträckning på andra sätt än genom uppsägning av fast anställd personal. Det handlar om att visstidsanställningar inte förlängs och att arbetstiden minskas för övriga anställda. De som drabbas av detta har inte rätt till omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL (se faktaruta).

– Regelverket borde ändras så att även visstidare kan få stöd, sa Susanna Gideonsson.

Sedan 1 november har TSL större möjlighet att erbjuda kortare yrkesutbildningar till den som blivit uppsagd från jobbet. Men fack och arbetsgivare vill  att staten satsar mer på att   rusta människor för framtidens jobb.

– Vi behöver system för kompetensutveckling under hela livet, både för anställda och arbetslösa, sa Susanna Gideonsson.

– Det behövs mer forskning och utbildning inriktad på handeln, till exempel inom yrkeshögskolan, sa Karin Johansson.

Irene Wennemo (S), statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, gav dem delvis rätt.

– Kompetensförsörjningen mot er bransch är dåligt genomtänkt, sa hon, dock utan att lova några konkreta satsningar från regeringen.

Fakta

Omställningsstöd och Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL är LO:s och Svenskt Näringslivs omställningsorganisation. TSL hjälper uppsagda arbetare till nytt jobb.

Omställningen handlar oftast om stöd från en jobbcoach.

Sedan 1 november 2017 gäller en ny modell. Den ger uppsagda större möjlighet att gå kortare yrkesinriktade utbildningar. Man kan också få sina yrkeskunskaper validerade, det vill säga formellt godkända.

Fakta

Så gick det för handelsanställda som fick omställningsstöd

Omkring 2 000 handelsanställda per år får omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL. År 2016 var siffran 1 726 personer, vilket var 22 procent lägre än 2015.

Knappt åtta av tio i handeln som fått omställningsstöd får nytt jobb inom tolv månader. Andelen är något lägre än i andra branscher. I handeln är det fler som i stället för nytt jobb påbörjar en utbildning.

Tre av fyra som fått ett nytt arbete upplever att deras nya arbete är lika eller mer kvalificerat än deras tidigare jobb. Handelsanställda hittar mer kvalificerade jobb något oftare än anställda i andra branscher.

Trots det säger bara drygt hälften att de har samma eller högre lön på det nya jobbet. Det är färre än i övriga branscher.

Var tredje person från handeln har lägre tjänstgöringsgrad på nya jobbet. Det är fler än i andra branscher.