Ökad jämställdhet har varit ett mål för utredningen om en modern föräldraförsäkring som lämnades till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på måndagen. Utredaren Lars Arrhenius föreslår att antalet ”pappamånader” ökas från tre till fem. Det innebär en tredelning av föräldraförsäkringen där fem månader är reserverade per förälder och fem månader fortfarande kan föras över mellan föräldrarna. 390 dagar ges till barnets treårsdag, efter det ges tio dagar per år till barnets tioårsdag.

– Historiskt är det reserveringen av månader och dagar som tidigare har haft den stora effekten, sa utredaren Lars Arrhenius när han presenterade utredningen.

Hittills har mammor tagit ut den överlägset största delen av föräldraledigheten med små barn. Förslagen innebär steg för att göra uttaget mer jämställt. Handels vill dock gå ännu längre och göra föräldraförsäkringen helt individualiserad.

Utredaren vill också att olika typer av familjer ska kunna använda föräldrapenning. En förälders sambo ska kunna ta ut föräldraledighet och 30 dagar per förälder ska kunna föras över till en annan person.

Det totala antalet dagar minskas från 480 till 460 dagar. Alla dagar ska ge ersättning på samma nivå, det vill säga dagens så kallade ”lägstanivådagar” försvinner.

Utredningens förslag ska nu skickas på remiss så att organisationer och myndigheter får tycka till. Därefter gör regeringen ett förslag som lämnas till riksdagen.