Den höga arbetslösheten bland utlandsfödda är en av samhällets största utmaningar. Detaljhandeln har en viktig roll att spela för integrationen, anser professor Ola Bergström som forskat i ämnet.

– Arbetsmarknadspolitik i all ära, men det är genom ett jobb som människor verkligen integreras i samhället, säger han.

Ola Bergström och hans forskarkollega Vedran Omanovic har studerat tre handelsföretag som använder var sin integrationsstrategi:

  1. Samhällsorienterad strategi. Företaget är engagerat i olika projekt för arbetslösa och utlandsfödda tillsammans med kommunen och arbetsförmedlingen.
  2. Kundorienterad strategi. Företaget anställer många utlandsfödda medarbetare, men följer sin vanliga rekryteringsrutin utan särskilda undantag från de krav som ställs.
  3. Integration som affärsidé. Hög andel utlandsfödda bland både anställda och kunder. Företaget säljer produkter från många länder som efterfrågas av kunderna.

Alla strategierna behövs för att öka integrationen, anser Ola Bergström. Företagen bör tänka igenom vilken väg som passar dem bäst.

– Tänk ut hur det ska organiseras, vilka resurser som behövs och hur det påverkar de ordinarie medarbetarna.

Dessutom måste en grundförutsättning finnas:

– Det är viktigt att verksamheten går bra. Ett företag som är nära konkurs och tar till alla möjliga stödformer för att överleva gör ingen bra insats för integrationen. Sådana exempel finns också, men de har inte velat delta i vår forskning, säger Ola Bergström.

Han efterlyser fler ansträngningar för att öka integrationen i detaljhandeln.

– Vår forskning visade att det är mindre vanligt än vi trodde. Fler måste vara beredda att lyfta på alla stenar för att ta vara på de resurser som utlandsfödda har. Annars blir det stora problem i samhället.

Fakta

Forskning om integration i handeln

Ola Bergström och Vedran Omanovic vid Handelshögskolan i Göteborg har studerat detaljhandelns roll som etableringsbransch för utlandsfödda på svensk arbetsmarknad.

Projektet har pågått i två år och bekostats av Handelsrådet, som drivs av fack och arbetsgivare i handeln.

Forskarnas rapport är en praktisk vägledning för butikschefer och personalansvariga för hur de kan bemöta integrationsutmaningar.

Rapporten heter Integrationsstrategier för utlandsfödda i detlaljhandeln. Klicka på titeln för länk.