De fem svenska butiker som kommer att stängas ligger i Helsingborg, Örebro, Karlstad, Stockholm och Solna, berättar tidningen Market (se faktaruta). Dessutom stängs fem butiker i Norge och två i Finland. Indiska planerar även att helt lägga ner sin verksamhet i Tyskland, berättar Indiskas presskontakt Matilda Agné till Market.

På onsdagen godkände Stockholms tingsrätt butikskedjans rekonstruktion då cirka 95 miljoner kronor i skulder avskrevs. I de planer för att förbättra lönsamheten som Indiska presenterat för tingsrätten talas om att lägga ner cirka 20 olönsamma butiker.

De tolv nu utpekade butikerna kommer att stängas under våren.

”I det fall det skulle bli aktuellt med fler stängningar än de som redan är förhandlade kommer Handels få informationen först”, skriver Indiskas vd och ägare Karin Lindahl i mejl till Handelsnytt.

Fakta

Svenska butiker som Indiska stänger våren 2018

Västermalmsgallerian (Stockholm)
Mall of Scandinavia (Solna)
Väla centrum (Helsingborg)
Marieberg (Örebro)
Bergvik (Karlstad)