Vid ”tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa” är arbetsgivare skyldiga att göra en anmälan inom 48 timmar.

De butiker som ligger på båda sidor av de tre H&M-butikerna längs sträckan där lastbilen körde vid terrordådet den 7 april 2017, har också gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket, enligt Arbetets genomgång.

Däremot saknas anmälan för samtliga H&M-butiker.

H&M har tidigare förklarat för Handelsnytt att de inte anser att terrorattacken är anmälningspliktig.

Drygt två månader efter terrordådet uppgav företagets kommunikationschef Johanna Dahl:

– I samråd med Svensk Handel bedömde vi att olyckan skedde på allmän plats och att vi inte var direkt utsatta.

Vid arbetsgivarorganisationen Svensk Handel vill man inte kommentera sådant som rör enskilda medlemsföretag.

”Om en anställd inte är direkt utsatt behöver en avvägning göras om en anmälan till Arbetsmiljöverket ska ske eller ej”, uppger Katrin Dagergren arbetsmiljöexpert på Svensk Handel, i ett skriftligt svar till Arbetet.

När Arbetet återkommer med frågan om varför H&M inte anmält, svarar företagets pressavdelning i går, onsdag, att de trots allt har beslutat att anmäla.

”Under den extrema situation som terrorattacken var så har vi på H&M fokuserat på att ta hand om vår personal. Vi på H&M har följt de rutiner som vi har kring krisstöd. Vi har erbjudit stödsamtal till de enskilda anställda som har behövt det i anslutning till händelsen. I denna extrema situation då gjorde vi tolkningen utifrån arbetsmiljölagen att våra anställda inte var direkt utsatta utan attentatet var riktat mot allmänheten. Vid en närmare bedömning har vi i dag beslutat att göra en anmälan”, skriver H&M Sveriges presskontakt Petra Buchinger.

Ett beslut som Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels, uppskattar.

– Vi tycker att samtliga butiker där det hände på Drottninggatan bör anmäla. De anställda fick ta emot skärrade personer som sprang in i butikerna, så de drabbades även om det inte var riktat direkt mot dem. Ofta handlar det om en psykisk belastning, säger han till tidningen.