Arbetsdagen på Ikea vid Kungens kurva räcker inte till för att de som hanterar gods ska klara av det växande flödet. Utrymmet där varorna lastas av är heller inte tillräckligt stort för att på ett säkert sätt rymma fler truckar i rörelse.

– Personalen på logistikavdelningen hinner ofta inte lasta klart när sista arbetspasset är slut klockan 23. För att hinna får de vissa dagar fortsätta jobba den sista arbetstimmen fram till midnatt, men på frivillig basis, berättar Johan Hagman, ordförande vid Handels fackklubb på Ikea Kungens kurva i Stockholm.

Längre än till midnatt tillåter inte arbetstidslagen arbete inom handeln, om inte facket beviljar undantag.

För att lösa problemet föreslår arbetsgivaren att schemalägga butiksanställda även nattetid, mellan midnatt och 5.

Ett förslag som Johan Hagman inte är särskilt förtjust i. 

– Nattarbete är skadligt för hälsan och ska undvikas. En robottruck som hanterar godsflödet nattetid skulle kunna vara en bättre lösning, säger han, och betonar att något måste göras eftersom den nuvarande arbetsmiljön är ohållbar.

Arbetsgivaren har kallat till centrala förhandlingar i frågan om ett nattskift. Klubben är informerad och har haft ett första möte.

– Men förhandlingen måste ske med en ombudsman, eftersom vi lokalt enbart kan förhandla om nattarbete för maximalt en månad, förklarar Johan Hagman.

I ett första steg ska Handels ombudsman Jennifer Ekdahl besöka arbetsplatsen i slutet av januari.

Generellt är fackets ståndpunkt att nattarbete inte ska förekomma i branschen. Men i detta fall har Handels ännu ingen åsikt, enligt Jennifer Ekdahl.

Först när hon har besökt arbetsplatsen för att med egna ögon få en bild av problemet kan facket ta ställning i frågan. 
– Sen kan det ju finnas enskilda undantag. Men i så fall ska det finnas väldigt starka skäl, säger Jennifer Ekdahl, som även hon antyder att andra lösningar, som exempelvis robotar, kan vara ett alternativ. 
– Men med robotar finns å andra sidan en oro för att de kan ta över arbete för de anställda, säger hon.

Ett steg mot nattarbete kan bli avgörande, även för butiksanställda vid andra Ikea-varuhus, menar Johan Hagman.
– Om Handels godkänner nattarbete kan det bli svårt för Barkarby, som tillhör samma avdelning, att stå emot.

Felix Öman, presstalesperson vid Ikea, uppger för Handelsnytt att Ikea inte kommenterar saken eftersom frågan är under förhandling.

Nattarbete i butik godkänns sällan

Nattarbete på grund av sena öppettider i butik godkänns sällan, förutom i undantagsfall som inom 7-eleven och Pressbyrån.

När det gäller just frågan om att införa arbetstid förlagd på natten är den lokala klubbens åsikt avgörande. För att arbetsgivaren ska kunna införa nattarbete inom handeln krävs godkännande av förbundet centralt. Men om den lokala klubben tycker att nattarbete är orimligt, kan förbundet inte tvinga den att godkänna det. 

Utifrån de begränsade ytorna på Ikea-varuhuset vid Kungens kurva i Stockholm har personalen svårt att hantera de stora volymer varor som den ökade omsättningen medför. Nu jobbar de anställda vid Kungens kurva mellan klockan 5 och 14 på dagen och mellan 14 och 23 på kvällen. Arbetsgivarens tanke är att även kunna schemalägga personalen mellan midnatt och 5 på morgonen.