Under 2017 värvade Handels nästan 25 000 nya medlemmar till förbundet. I och med att nästan lika många lämnade förbundet, landade ökningen tillslut på 73 fler medlemmar vid årsskiftet, jämfört med 2016/17.

– Det är en modest siffra. Men ändå bra med tanke på att vi backade 815 medlemmar 2016. Det är en stor ruljans i förbundet, det speglar branschen som medlemmarna jobbar i, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Enligt henne ligger framförallt två orsaker bakom förbundets skiftande medlemsantal: Dels är arbetsmarknaden god i dag, vilket gör att det är lätt att få andra jobb att gå vidare till. Dels har många otrygga anställningar, vilket också gör att man byter bransch.

För att förbundet inte ska gå minus i antalet medlemmar behöver de rekrytera 22–23 000 nya varje år. Elevmedlemmarna är en viktig del i medlemsrekryteringen. De går på gymnasiet och är med gratis. Utan dem och pensionärsmedlemmarna hade förbundet backat nästan tusen medlemmar 2017.

– Utan elevmedlemmarna hade vi gått back i antalet. Men många går vidare till ordinarie medlemskap efter studenten. Vi ringer alltid runt till elevmedlemmarna då och frågar om de vill vara kvar. Förra året stannade 77 procent, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Rekryteringen är en del av all verksamhet i förbundet. Oavsett i vilket ärende de besöker arbetsplatserna frågar de om medlemskap.

– Våra avdelningar gör en jätteinsats. De jobbar också med att ha en organisation på arbetsplatserna och att visa vilka förändringar man kan göra i vardagen genom att vara med i facket. Jag är stolt och glad över att vår organisation har ett litet plus. Jag vet att det ligger väldigt mycket jobb bakom, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Fakta

Den sista december 2017 hade Handels 156 491 medlemmar. Det är 73 fler än samma datum år 2016.