Statsminister Stefan Löfven hänvisade till Handels när han tog upp hyvlingsfrågan i sitt tal på LO:s valupptakt på onsdagen. Löfven sa att lagen om anställningsskydd måste ändras för att hyvling av arbetstid inte ska vara möjlig på samma sätt som i dag.

– Det skydd arbetstagare har mot uppsägningar ska gälla även då arbetsgivare avser att minska antalet timmar på anställningskontraktet, sa Löfven.

Handels ordförande Susanna Gideonsson är glad över statsministerns besked.

– Det är jättebra att Stefan Löfven tydligt deklarerar att han har lyssnat på Handels och vill driva en fråga som är mycket viktig för våra medlemmar. Men då S inte har majoritet i riksdagen är det i dag inte lätt att genomföra, säger Susanna Gideonsson.

Socialdemokraterna beslutade vid partikongressen 2017 att kräva lagändring för att reglera hyvling. Frågan behandlas av en utredning som tillsattes i maj samma år. Ännu har inget lagförslag lagts fram för riksdagen.

Med hyvling menas att minska anställdas arbetstidsmått utan att de sägs upp. Enligt dagens regler kan detta göras utan hänsyn till turordningsreglerna i las.