Handelsnytt har vid upprepade tillfällen försökt att få till stånd en intervju med ledningen inom Jysk, både vad gäller situationen för förtroendevalda inom kedjan, men även kring den kritiskerade fysiska arbetsmiljön.

Inte heller när Arbetsmiljöverket nu hotar med vite om inte den fysiska arbetsmiljön förbättras i samtliga av Jysks cirka 140 butiker i Sverige vill ansvariga chefer ställa upp och svara på frågor.

Via mejl ger dock HR-chef Charlotta Lindborg en allmän kommentar till Arbetsmiljöverkets granskning av Jysk.

Arbetsmiljön i våra butiker är mycket viktig för Jysk och det är ett område där vi hela tiden arbetar med att bli ännu bättre. I samband med Arbetsmiljöverkets inspektioner har några områden pekats ut i Jysk där det finns utrymme för förbättring, skriver hon och fortsätter:

Det är något som vi tar på största allvar och Jysk har satt igång en rad olika initiativ till att förbättra arbetsmiljön inom de områden där brister påpekats. Exempelvis bygger vi om butik och lager med 26 projekt per år vilket leder till en förbättrad arbetsmiljö. I september-november 2017 har samtliga medarbetare utbildats i praktisk ergonomi.

Utöver detta skriver Charlotta Lindborg att kedjan satsat på HLR-utbildning, och anlitat företagshälsovård för att förbättra arbetsmiljön.

I Jysk tar vi arbetsmiljö på allvar. Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, avslutar hon mejlet.