Vad har du kommit fram till?

– Tillfälliga anställningar har ökat med 60 procent sedan 1990-talet. Tryggheten för tillfälligt anställda har minskat kraftigt, i takt med stigande arbetslöshet och ändringar i las och a-kassan. Försämringen är större i Sverige än i de flesta andra länder. Minst trygga är de behovsanställda, de som går på allmän visstid. 80 procent av dem finns i arbetarklassen.

Vilka konsekvenser har detta fått?

– Arbetsmarknaden har blivit mer splittrad och klasskillnaderna har ökat. Sveriges BNP ökar, men för en stor grupp är livet hårdare och otryggare. Många hoppar runt mellan olika arbetsplatser och deras liv är svårplanerat och stressfyllt. Det är en ohållbar och orättvis utveckling.

Varför är detta en klassfråga?

– Klass har ett jättestort förklaringsvärde. Det handlar om makt på arbetsplatsen. Arbetslösheten är hög i många arbetaryrken, då blir det köparens marknad och arbetsvillkoren för de anställda blir sämre. Tjänstemän är inte alls lika utsatta. Vi borde prata mer om klass för att förstå vilka som är otrygga på arbetsmarknaden.

Vad vinner en butikställd på att se sig som arbetarklass?

– Man kan se att man sitter i samma båt som många andra på arbetsmarknaden, till exempel de som jobbar med vård, omsorg, städning och restaurang. Där finns många gemensamma nämnare när det gäller anställningsvillkor och arbetsmiljö. Utifrån det kan man bli en stark röst som säger ifrån och kräver förändringar.

Fakta

Allt mer otrygga anställningar

Arbetsforskaren Johan Alfonsson vid Göteborgs universitet har skrivit rapporten  ”Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden: Det otrygga arbetslivets framväxt och effekter på klasstrukturen”. Den visar:

  • Tillfälliga anställningar har ökat med 60 procent sedan 1990-talet.
  • Var sjätte anställd är tillfälligt anställd. Ökningen är tydligast hos arbetarklassen.
  • Behovsanställning, där tryggheten är minst, är i dag den vanligaste formen av tillfällig anställning. Oftast rör det sig om anställningar på allmän visstid.
  • Vikariat, som är en tryggare anställningsform, har blivit mindre vanligt. 
  • Behovsanställda har sämre psykisk och fysisk hälsa, sämre relationer på arbetet och sämre fritid.
  • 80 procent av behovsanställningarna återfinns hos arbetarklassen.

Rapporten är del 5 i tankesmedjan Katalys stora utredning ”Klass i Sverige”. Den presenterades vid ett seminarium i Stockholm på måndagen.